Inkeerregeling afgeschaft

Gepubliceerd op: 13 juli 2017

De fiscale inkeerregeling wordt met ingang van 1 januari 2018 afgeschaft. Dat heeft demissionair Staatssecretaris Wiebes van Financiën laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. De afschaffing zal worden geregeld in het Belastingplan 2018.

Inkeerregeling

Op grond van de inkeerregeling (artikel 67n AWR) wordt geen vergrijpboete opgelegd:

  • wanneer de belastingplichtige binnen 2 jaar na het doen van een onjuiste of onvolledige aangifte alsnog juist en volledig aangifte doet of juiste en volledige informatie aan de fiscus verstrekt;
  • de vergrijpboete wordt gematigd bij verbetering na deze 2-jaarstermijn.

In beide gevallen moet uiteraard wel sprake zijn van een vrijwillige verbetering. Dat betekent dat de juiste en volledige aangifte of informatie door de belastingplichtige moet zijn verstrekt vóórdat de fiscus met die informatie bekend is of redelijkerwijs verondersteld kan worden daarmee bekend te zijn.

De reden voor de afschaffing van de inkeerregeling is dat de Belastingdienst door verbeterde (internationale) gegevensuitwisseling beter in stand is tot handhaving van de fiscale wetgeving. De kans dat belastingplichtingen tegen de lamp lopen, wordt almaar groter. Daarmee wordt het stimuleren van vrijwillige inkeer niet langer nodig geacht.

Vergrijpboete

Wanneer het vergrijp betreft het niet of niet volledig aangegeven (buitenlandse) inkomsten uit sparen en beleggen (box 3), bedraagt de maximale boete 300% van de na te vorderen belasting. Deze wettelijk maximale boete wordt echter niet gehanteerd. Als reactie op de Panama Papers is de vergrijpboete, die wordt opgelegd wanneer (buitenlandse) inkomsten uit sparen en beleggen (box 3) worden verzwegen, per 1 juli 2016 wel verhoogd van 60% naar 120% van de nagevorderde belasting.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.