Huur voor tuinhuis belast in box 3

Gepubliceerd op: 18 juli 2019

Als je je eigen woning tijdelijk verhuurt, betaal je over 70% van de ontvangen huur inkomstenbelasting. Dit inkomen komt bovenop het eigen woningforfait, dat tijdens de verhuur gewoon doorloopt. Hof Amsterdam bevestigt dat dit alleen geldt wanneer je de hele woning tijdelijk verhuurt.

Tuinhuisje

Deze zaak gaat over iemand die zijn tuinhuisje via AirBNB verhuurt aan toeristen. In de procedure staat vast dat dit tuinhuisje als aanhorigheid tot de (fiscale) eigen woning hoort. Ook staat vast dat het tuinhuisje tijdelijk is verhuurd.

In 2015 wordt het tuinhuisje gedurende 21 dagen aan toeristen verhuurd. Dat brengt € 3.564 aan huur op. De Belastingdienst legt een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op voor € 2.494 (70% van € 3.564) aan inkomen uit werk en woning op.

Hof Amsterdam bevestigt de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland. Beide belastingrechters leiden uit de letterlijke tekst van de wet af dat de 70%-regel alleen geldt wanneer de volledige eigen woning wordt verhuurd. In dit geval wordt slechts een deel verhuurd, namelijk enkel het tuinhuisje. De navorderingsaanslag komt dan ook te vervallen.

Het is niet uitgesloten dat Financiën tegen deze uitspraak cassatieberoep instelt. Gezien de hoge vlucht die platforms als AirBNB inmiddels hebben genomen, is dit waarschijnlijk een principekwestie. Als ook de Hoge Raad Financiën niet in het gelijk stelt, ligt een aanpassing van de wet voor de hand.

Box 3

Gevolg is wel dat het tuinhuisje niet meer tot de fiscale eigen woning hoort. Een woning is fiscaal namelijk de eigen woning voor zover die anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat.

Dat betekent dat de waarde van het tuinhuisje als bezitting in box 3 moet worden aangegeven. Maar daarnaast moet het aan het tuinhuisje toerekenbare deel van de lening voor de eigen woning als schuld in box 3 worden verwerkt. In box 3 wordt niet de daadwerkelijk ontvangen huur belast, maar is ook niet de daadwerkelijk op de lening betaalde rente aftrekbaar. In plaats daarvan wordt een forfaitair inkomen berekend over het saldo van alle bezittingen minus alle schulden in box 3.

Winst of row

Afhankelijk van de omstandigheden zou de tijdelijke verhuur van de eigen woning of van een deel daarvan ook belast kunnen worden als winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden (row).

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.