Hogere bijtelling voor elektrische auto’s

Gepubliceerd op: 2 juli 2019

Onderdeel van het onlangs gepresenteerde klimaatakkoord is het streven dat vanaf 2025 alleen nog emissieloze (lees: volledig elektrische) personenauto’s worden verkocht. De fiscale stimulering wordt in dat verband stapsgewijs afgebouwd.

Bijtelling

Dit betreft de bijtelling die moet worden gedaan voor het privégebruik van de auto van de zaak. Deze bijtelling bedraagt op dit moment 22% van de cataloguswaarde van de auto, tenzij het een emissieloze auto betreft. Voor een volledig elektrisch aangedragen auto wordt, tot maximaal € 50.000 van de cataloguswaarde, een korting verleend van 18%. Daardoor bedraagt de bijtelling over de eerste € 50.000 van de cataloguswaarde slechts 4%.

Deze bijtellingpsercentages gelden voor auto’s die in 2019 voor het eerst op kenteken worden gezet. Voor oudere auto’s gelden mogelijk andere percentages.

Fiscale stimulering

Zodra de elektrische auto gemeengoed wordt, is fiscale stimulering niet meer nodig. Op basis van de Autobrief II zou de fiscale stimulering voor elektrische auto’s in 2021 worden beëindigd. Dit wordt in het klimaatakkoord doorgeschoven naar 2026. Het klimaatakkoord noemt de volgende bijtellingspercentages:

Jaar Bijtelling Over maximaal
2020 8% € 45.000
2021 12% € 40.000
2022 16% € 40.000
2023 16% € 40.000
2024 16% € 40.000
2025 17% € 40.000
2026 22% nvt.

Overgangsregeling

Het klimaatakkoord verklapt (nog) niet met welke overgangsregeling wordt gewerkt. Op dit moment geldt een korting op het bijtellingspercentage gedurende de 60 maanden volgend op de maand waarin de auto op kenteken wordt gezet. Voor het antwoord op de vraag of dit ook vanaf 2020 zal gelden, moeten we de wetsvoorstellen afwachten.

Aanschafsubsidie

De fiscale stimulering van het elektrische rijden via het bijtellingspercentage richt zich uitsluitend op de auto van de zaak. Om het ook voor particulieren aantrekkelijk(er) te maken om elektrisch te gaan rijden, komt er een aanschafsubsidie. Die regeling moet nog worden uitgewerkt. Het spreekt voor zich dat ook deze subsidie in de periode van 2020 tot 2026 stapsgewijs zal worden afgebouwd.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.