Hoe zit het nu met de ZZP-er?

Gepubliceerd op: 25 januari 2018

ZZP-er staat voor Zelfstandige Zonder Personeel. Een fiscaal jasje dat inmiddels meer dan een miljoen mensen heeft aangetrokken. Vaak omdat de belastingdruk als winstgenieter aanmerkelijk lager is dan wanneer je inkomen als loon wordt belast.

Geschiedenis

Eerst beknopt een stukje geschiedenis. Op 1 mei 2016 werd de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) afgeschaft. Met de VAR bood de Belastingdienst de opdrachtgever van de ZZP-er de zekerheid dat voor de heffing van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen geen sprake was van een dienstbetrekking.

De VAR werd afgeschaft vanwege het misbruik dat er van werd gemaakt. Er waren veel zogeheten schijnzelfstandigen; mensen die zich voordoen als ZZP-er, maar die onder met een dienstbetrekking vergelijkbare omstandigheden werken. En de VAR werd gebruikt om loonkosten te besparen door werknemers te dwingen om hun werkzaamheden als ZZP-er tegen lagere tarieven te gaan verrichten.

DBA

De vervanger van de VAR is de Wet DBA. DBA staat voor Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Een systeem van door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomsten moest er voor zorgen dat aan de ene kant de echte ZZP-ers niet werden ontmoedigd en aan de andere kant het misbruik kon worden bestreden.

Uiteraard kan zo een systeem niet van de ene op de andere dag worden ingevoerd. In de overgangsperiode van 1 jaar handhaafde de Belastingdienst de DBA alleen in evidente gevallen van misbruik. Al snel bleek echter dat de DBA ook niet zou gaan werken. De overgangsperiode werd daarom een paar keer verlengd en inmiddels loopt deze totdat het Kabinet Rutte III de vervanger voor de DBA heeft uitgewerkt.

Regeerakkoord

De problematiek rond de ZZP-ers was een belangrijk issue tijdens de onderhandelingen die hebben geleid tot het Kabinet Rutte III. In het Regeerakkoord van dit Kabinet lezen we dat het de bedoeling is dat er 3 soorten ZZP-ers komen:

  • laag tarief
  • hoog tarief
  • overig

Bij het lage tarief wordt gedacht aan een uurtarief tussen € 15 en € 18 (dit is een indicatie). Als deze ZZP-ers een overeenkomst van langere duur (3 maanden of meer) zijn aangegaan of reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten, zijn ze in dienstbetrekking bij de opdrachtgever.

Bij het hoge tarief wordt gedacht aan een uurtarief van € 75 of meer (eveneens een indicatie). Deze ZZP-ers kunnen er voor kiezen om als zelfstandige te worden aangemerkt. Ze moeten dan een overeenkomst voor korte duur (korter dan 1 jaar) aangaan of niet de reguliere bedrijfsactiviteiten uitvoeren.

Voor de overige ZZP-ers, naar verwachting zijn dat er tegen de 800.000, kan de opdrachtgever vrijwaring krijgen voor inhoudingsplicht van loonheffingen en premies werknemersverzekeringen door middel van het invullen van een webmodule. Dit wordt ook wel aangeduid als de “opdrachtgeversverklaring”. De module moet dan uiteraard wel naar waarheid zijn ingevuld.
De ZZP-er kan aan de uitkomst van de webmodule geen vrijwaring ontlenen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de aangifte inkomstenbelasting van de ZZP-er of de inkomsten als winst uit onderneming dan wel als resultaat uit overige werkzaamheden worden belast.

Duidelijkheid

Duidelijkheid komt er pas zodra de plannen uit het Regeerakkoord door het Kabinet zijn uitgewerkt. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft een begin gemaakt door met een flink aantal “veldpartijen” te overleggen over de problematiek. Zoals te verwachten was, zien deze partijen met name een probleem ten aanzien van de opdrachtgeversverklaring. De Minister erkent dat de uitwerking van deze verklaring een heikel punt wordt. Zijn vraag naar alternatieven levert echter vooralsnog geen concrete antwoorden op. Misschien moet de oplossing wel worden gezocht in een fundamentele modernisering van het arbeidsrecht.

Waarschijnlijk moet er nog wel flink wat water door onze rivieren alvorens Sociale Zaken (samen met Financiën) komt met een oplossing in dit lastige dossier. Tot die tijd blijven we in de overgang naar de DBA, waarin de Belastingdienst alleen zal optreden in situaties van evident misbruik.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.