Hillenaftrek weer afgeschaft

Gepubliceerd op: 14 november 2017

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om de aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld, ook wel de Hillenaftrek genoemd, af te bouwen. Deze maatregel moet per 1 januari 2019 in werking treden.

Hillenaftrek

Wanneer je weinig of geen hypotheekrente betaalt, omdat je een geringe of zelfs geen eigenwoningschuld hebt, heb je recht op een aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Deze aftrek wordt berekend over het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten eigen woning, zoals de hypotheekrente. Door deze aftrek betaal je geen belasting over het eigenwoningforfait. Het voordeel uit de eigen woning is namelijk nul.

Deze regeling is destijds bedacht, door het Kamerlid Hillen, om huizenbezitters te motiveren hun eigenwoningschuld zo snel mogelijk af te lossen. Door de aflossingsverplichting, die per 2013 geldt, is de Hillenaftrek een volgens het Kabinet overbodige regeling geworden.

Voorbeeld

Heb je een eigen woning met een WOZ waarde van € 300.000, dan is het eigenwoningforfait € 2.250. Stel je eigenwoningschuld is € 60.000 en het geldende rentepercentage is 3. Dan is de aftrekbare hypotheekrente € 1.800. Het verschil tussen het eigen woningforfait en de hypotheekrente is € 450. Deze € 450 is momenteel volledig vrijgesteld op grond van de Wet Hillen. Hierdoor is het voordeel uit eigen woning € 0 en wordt hier geen belasting over berekend.

Het wetsvoorstel

Per 1 januari 2019 wil het nieuwe kabinet de Hillenaftrek geleidelijk afbouwen, zodat er uiteindelijk geen aftrek geen of geringe eigenwoningschuld meer is. 30 jaar lang zal de aftrek met 3 1/3% per jaar beperkt worden. Dit betekent voor 2019 dat je 96 2/3% in aanmerking mag nemen van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor de eigen woning. In 2020 mag je 93 1/3% in aanmerking nemen en zo wordt het percentage elk jaar verlaagd. In 2048 zal het in aftrek te nemen bedrag 0% zijn. Ofwel: dan wordt het hele eigen woningsaldo weer belast.

Het bovenstaande voorbeeld geeft dan de volgende uitkomst:

Het eigen woningforfait blijft € 2.250 (het Kabinet heeft ook plannen voor een beperkte verlaging van het eigen woningforfait). De hypotheekrente blijft € 1.800. Het verschil van € 450 is nu echter nog maar voor 96 2/3% aftrekbaar, dit komt neer op € 435. Het belaste voordeel uit eigen woning bedraagt € 15.

Stel dat je, conform het doel van de Hillenaftrek, je eigenwoningschuld volledig hebt afgelost. Dan wordt de belasting berekend over € 2.250 x 96 2/3% = € 75. En dit bedrag loopt de komende jaren op totdat het volledige eigen woningforfait wordt belast.

Het wetsvoorstel is nog niet geaccepteerd door het Parlement, dus de wet is niet definitief. De kans is dus nog aanwezig dat deze wetswijziging niet doorgaat.

Andere artikelen