Hervorming regels concurrentiebeding

Gepubliceerd op: 2 maart 2022

Minister Van Gennip van SZW heeft in een kamerbrief de beleidsopties geschetst voor de hervorming van de regels rond het concurrentiebeding.

Werknemers beperkt in keuze

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 3 miljoen werknemers een concurrentiebeding hebben in hun arbeidsovereenkomst. Op dit moment geeft 37% van de werknemers aan een concurrentiebeding te hebben, waar dit in 2015 nog bij 19% van de werknemers het geval was. Teveel mensen worden door een concurrentiebeding beperkt in hun arbeidskeuze. Dit kan leiden tot een beperking van de noodzakelijke arbeidsmobiliteit.

Werkgevers

Dat concurrentiebedingen zo knellen, ligt ook aan de werkgevers. Die kiezen bij het concurrentiebeding vaak voor een zwaar regime: een onredelijk lange termijn, enorm hoge boetes bij overtreding en dergelijke. En vaak plukken bedrijven standaardteksten van internet, waardoor in veel gevallen niet duidelijk is waarom de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding bevat en waarom het in een specifieke situatie van toepassing is. Vaak houdt een concurrentiebeding bij de rechter dan ook niet of niet volledig stand.

Beleidsopties

De Minister schetst 4 beleidsopties. In het voorjaar van 2022 overlegt Van Gennip weer met de sociale partners en in de zomer van 2022 moeten de vervolgstappen worden gezet.

Beleidsoptie 1

 • beperken maximale duur tot 1 jaar
 • verplicht expliciteren en motiveren van geografisch bereik in het beding
 • concurrentiebeding vervalt bij faillissement
 • concurrentiebeding vervalt bij ontslag in proeftijd
 • het concurrentiebeding kan alleen worden ingeroepen als ontslag op initiatief van de werknemer plaatsvindt
 • voorwaarden stellen aan bekendmaking intentie werkgever wel/niet inroepen beding na afloop dienstverband

Beleidsoptie 2

 • alle elementen van beleidsoptie 1
 • verplichte vergoeding modaliteiten: vergoeding bij inroep beding en vergoeding bij afsluiting beding (signing fee) optioneel

Beleidsoptie 3

 • alle elementen van beleidsoptie 1
 • beperking concurrentiebeding allen bij zwaarwegend bedrijfsbelang, motivering werkgever bij aangaan beding. Conform de huidige situatie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Beleidsoptie 4

 • alle elementen van beleidsoptie 1
 • verplichte vergoeding beleidsoptie 2
 • beperking concurrentiebeding alleen bij zwaarwegend bedrijfsbelang beleidsoptie 3

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.