Handel of hobby

Gepubliceerd op: 1 februari 2024

Een hobby mag geld kosten, zo luidt de uitdrukking. Dit geldt ook wanneer de hobby uitgroeit tot handel, want dan is belasting verschuldigd.

Platforms informeren

Aanleiding voor dit artikel is de onrust die is ontstaan als gevolg van de aan platforms opgelegde verplichting om de fiscus te informeren over de mensen die via hun platform handelen (renseignering). Bekende voorbeelden van dergelijke platforms zijn Marktplaats en Vinted. Maar de verplichting geldt ook voor platforms voor de verhuur van (vakantie)woningen en talloze andere (soorten) platforms. Deze verplichting is ook wel bekend als DAC7.

De Belastingdienst gaat deze gegevens uiteraard gebruiken om te beoordelen of sprake is van inkomsten waarover inkomstenbelasting en/of BTW is verschuldigd.

De renseigneringsverplichting voor platforms geldt binnen de gehele Europese Unie. En de lidstaten wisselen de ontvangen gegevens onderling uit. In januari 2024 moeten de platforms de informatie voor het eerst verstrekken over het jaar 2023.

Platforms moeten de gebruikers reseigneren, die in een kalenderjaar meer dan 30 relevante activiteiten verrichten en meer dan € 2.000 omzetten. Platforms zijn verplicht om hun gebruikers te informeren indien ze informatie naar de fiscus hebben gestuurd.

Registratiedrempel BTW

BTW moet worden afgedragen door ondernemers. In het kader van de BTW ben je al snel ondernemer omdat daarvoor voldoende is dat je met enige regelmaat prestaties verricht in het economisch verkeer. Dat is het geval wanneer je goederen of diensten levert en daarvoor vergoedingen ontvangt.

BTW-ondernemers die in een kalenderjaar niet meer dan € 1.800 (de registratiedrempel) omzetten, hoeven zich niet bij de Belastingdienst te melden.

BTW-ondernemers met een hogere jaaromzet moeten zich bij de Belastingdienst melden, maar zo lang de omzet in een kalenderjaar niet meer bedraagt dan € 20.000 kan de kleine ondernemersregeling (KOR) worden toegepast. De omzet is dan vrijgesteld van BTW. Let op: je moet vooraf aan de Belastingdienst verzoeken om de KOR toe te passen.

Zowel de registratie- als de KOR-drempel gelden per ondernemer niet per activiteit (per platform).

WUO en ROW

Voor de inkomstenbelasting hoeft geen sprake te zijn van ondernemerschap (winst uit onderneming; wuo). Ook wanneer slechts sprake is van een werkzaamheid, worden de inkomsten belast met inkomstenbelasting (resultaat uit overige werkzaamheden; row).

Voor de inkomstenbelasting geldt niet een registratiedrempel. In artikelen lezen wij dat inkomsten tot € 2.000 buiten de heffing zouden blijven. Deze drempel geldt, zoals hierboven is beschreven, in het kader van de aan de platforms opgelegde renseigneringsverplichting, maar niet voor de belastingplicht in het kader van de inkomstenbelasting. En, net als voor de BTW, moet in het kader van de inkomstenbelasting uiteraard worden gekeken naar de activiteiten op alle platforms waarop iemand actief is.

Andere artikelen