Grensoverschrijdend telewerken: melden voor 1 juli 2024

Gepubliceerd op: 7 mei 2024

Werknemers zijn verzekerd in het land waar ze werken, tenzij ze meer dan 25% van hun tijd werken in het land waar ze wonen.

Kaderovereenkomst

Met het oog op de toename van het telewerken (ook wel thuiswerken genoemd) is binnen de Europese Unie een kaderovereenkomst gesloten, die door een groot deel van de lidstaten is ondertekend. Werknemers die meer dan 25% maar minder dan 50% telewerken, kunnen een verzoek indienen om in hun werkland verzekerd te blijven.

Dit verzoek moet in Nederland worden ingediend bij de Sociale VerzekeringsBank (SVB).De SVB geeft vervolgens een zogeheten A1-verklaring af (die 3 jaar geldig is en kan worden verlengd). Werknemer die meer dan 25% thuis werken en niet over een dergelijke verklaring beschikken, zijn conform de Europese toewijzingsregels verzekerd in hun woonland.

Voor werknemers die vóór 1 juli 2024 in dienst zijn getreden, werkt een vóór 1 juli 2024 bij de SVB ingediend verzoek maximaal 1 jaar terug. Ten aanzien van werknemers die na 1 juli 2024 in dienst treden, werkt het verzoek maximaal 3 maanden terug vanaf het indienen bij de SVB.

Welke werknemers?

Het verzoek om toepassing van de kaderovereenkomst kan bij de SVB worden ingediend door werknemers die:

  • buiten Nederland wonen;
  • alleen voor in Nederland gevestigde werkgevers werken;
  • tussen 25% en 50% van hun tijd thuis werken.

Het beroep op de kaderovereenkomst kan ook in het belang van de werkgever zijn. Wanneer de werknemer in het woonland wordt verzekerd, moeten vanzelfsprekend in het woonland ook premies worden afgedragen. Dat kan leiden tot verplichtingen van de werkgever in het woonland van de werknemer.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.