Goedkeuring vaste reiskostenvergoeding tot eind 2021

Gepubliceerd op: 8 september 2021

Eén van de fiscale coronamaatregelen, die op 1 oktober 2021 nog niet worden beëindigd, is de goedkeuring betreffende de vaste reiskostenvergoedingen. Deze goedkeuring loopt door tot 1 januari 2022.

Vaste reiskostenvergoeding

Het gaat om de regeling, die we uitleggen in ons artikel Vaste (reis)kostenvergoedingen na 31 januari 2021. Nu de goedkeuring wordt verlengd tot en met 31 december 2021 kunnen deze vergoedingen belastingvrij doorlopen, ongeacht het daadwerkelijke reispatroon van de werknemer.

Thuiswerkvergoeding

Met ingang van 2022 vervalt de goedkeuring. Dan kan de regeling alleen worden toegepast ten aanzien van werknemers die voldoen aan de voorwaarden. Dagen waarop een werknemer thuis werkt, tellen dan niet meer mee.

Er komt voor thuiswerkers echter een belastingvrije vergoeding van de extra kosten die het thuis werken met zich meebrengt. Deze regeling wordt geïntroduceerd in de belastingplannen voor 2022. Deze plannen worden op Prinsjesdag 2021 bekend gemaakt.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.