Geen 30%-regeling voor jonge voetballer

Gepubliceerd op: 23 oktober 2014

Op verzoek kan voor een ingekomen werknemer die beschikt over een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is de 30%-regeling worden toegepast (30% van de beloning van de werknemer kan dan als een belastingvrije kostenvergoeding voor extraterritoriale kosten worden uitbetaald). Bij de beoordeling van de specifieke deskundigheid wordt rekening gehouden met het opleidingsniveau van de werknemer, de voor de functie relevante ervaring en het beloningsniveau in Nederland in verhouding tot het beloningsniveau in het land van herkomst van de werknemer.

In een procedure over de weigering om aan een jonge profvoetballer de 30%-regeling toe te kennen overwoog hof Den Bosch dat relevante ervaring het grootste struikelblok is. Volgens het hof kan de nodige ervaring slechts worden opgedaan door te trainen en spelen op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de Nederlandse eredivisie. De voetballer miste dergelijke relevante ervaring. Dat oordeel geeft volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het oordeel van het hof was niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.