Fiscale maatregelen hoofdlijnenakkoord coalitie

Gepubliceerd op: 16 mei 2024

In een bijlage bij het hoofdlijnenakkoord van de coalitie PVV, VVD, NSC en BBB is uiteraard een aantal fiscale maatregelen opgenomen. We laten ze hierna de belangrijkste maatregelen kort de revue passeren. Uiteraard is de concrete invulling van de meeste maatregelen op dit moment nog niet bekend.

 • De maatregelen om de inkoopfaciliteit voor de dividendbelasting met ingang van 2025 af te schaffen worden teruggedraaid.
 • Lastenverlaging voor arbeid (mogelijk door een extra tariefschijf in de inkomstenbelasting).
 • De verlaging van de MKB-winstvrijstelling (van 12,7% naar 12,03% per 2025) wordt teruggedraaid.
 • De verhoging van het box 2-tarief van 31% naar 33%, wordt per 2025 teruggedraaid.
 • Voor een tariefverlaging in box 1 wordt structureel € 100 miljoen beschikbaar gesteld.
 • Geen wijzingen in de aftrek van eigen woningrente.
 • Rente-aftrekbeperking Vpb van 20% naar het Europese gemiddelde van 25%.
 • Afschaffen verlaagd BTW-tarief voor logies (met ingang van 2026).
 • Afschaffen verlaagd BTW-tarief voor culturele goederen en diensten (met ingang van 2026), uitgezonderd het lage BTW-tarief voor dagrecreatie en bioscopen.
 • Verhogen kansspelbelasting van 30,5% naar 37,8%.
 • Het zetten van verdere stappen op het afbouwen van (negatief geëvalueerde) fiscale regelingen en het aanpakken van onbedoelde constructies.
 • Afschaffing salderingsregeling kleine verbruikers (ineens per 1 januari 2027).
 • Beperken giftenaftrek inkomsten- en vennootschappsbelasting.

Andere artikelen