Financiële planning behoeft onderhoud

Gepubliceerd op: 12 januari 2016

Niet alleen uw auto, ook uw financiële planning moet geregeld naar de dealer voor onderhoud. En af en toe is het nodig om een nieuwe aan te schaffen.

Financiële planning

Een financiële planning geeft inzicht in hoe het inkomen en vermogen van een persoon zich in het verloop van de tijd ontwikkelt. Het geeft antwoord op vragen als: wanneer kan ik stoppen met werken? Maar er kunnen ook doemscenario’s, zoals werkloos of arbeidsongeschikt raken mee worden doorgerekend. En de gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving of in economische omstandigheden (zoals bijvoorbeeld de kortingen die pensioenfondsen recent hebben doorgevoerd op pensioenaanspraken) kunnen met een financiële planning snel in kaart worden gebracht.

Fiscale planning

Uiteraard is de financiële planning de basis voor de fiscale planning. Dan gaat het om vragen als: wanneer moeten de lijfrente-uitkeringen ingaan? Hoeveel kan er al geschonken worden om de erfbelasting te beperken en welke vorm krijgen die schenkingen?

Verrassing

Dat je zonder periodiek onderhoud van je financiële planning voor vervelende verrassingen kunt komen te staan, ervoer de belanghebbende in een zaak waarin de Rechtbank Den Haag jongstleden juli besliste. De vader van deze belanghebbende was niet gehuwd en had in zijn testament bepaald dat zijn vermogen na zijn overlijden zou toekomen aan zijn partner, behalve als hij ten tijde van zijn overlijden afstammelingen zou hebben.

Die afstammeling was er ten tijde van het overlijden. Dat was immers de belanghebbende in de procedure. Het testament werkte wel, maar resulteerde er in dat de partner niet als erfgenaam werd aangemerkt. De vererving geschiedde op grond van het versterf erfrecht aan belanghebbende. Voor de erfbelasting betekende dit dat de hoge vrijstelling voor partners niet kon worden toegepast.

Maatwerk

Een financiële planning is uiteraard maatwerk. Lang niet altijd moet het een omvangrijk boekwerk zijn, dat alleen met veel toelichting nog te begrijpen is. Vaak kan worden volstaan met een inventarisatie van een aantal kerngegevens, die voor een groot deel worden ontleend aan de aangifte inkomstenbelasting, aangevuld met wat vaste informatie.

Uiteraard zijn de accountants en belastingadviseurs van VWG u graag van dienst bij het maken en onderhouden van uw maatwerk financiële planning.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.