ESF subsidie duurzame inzetbaarheid

Gepubliceerd op: 23 augustus 2017

Wordt er binnen uw organisatie gewerkt aan het gezond en gemotiveerd houden van werknemers in samenwerking met een externe adviseur? Dan kunnen de kosten die u hiervoor maakt subsidiabel zijn tot een bedrag van maximaal € 10.000.

Voor wie is de ESF regeling bedoeld?

Het doel van deze regeling is dat meer organisaties investeren in projecten om medewerkers gezond, gemotiveerd, competent en productief te houden, nu en in de toekomst.
De regeling is dan ook bedoeld voor organisaties die advies verkrijgen met een implementatieplan, of begeleiding krijgen bij de implementatie van een advies, en die op deze manier bijdragen aan het duurzamer inzetbaar houden van de medewerkers. Waar je als organisatie exact aan moet voldoen om voor deze subsidie in aanmerking te komen, wordt na de zomer bekend gemaakt. Om een beeld te geven van mogelijk subsidiabele projecten, zijn dit de thema’s waarvoor afgelopen jaar de ESF subsidie werd verstrekt:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten tot een bedrag van € 10.000.

Voor welke datum moet ik deze subsidie aanvragen?

De regeling wordt naar verwachting begin 2018 opengesteld voor aanvraag en voor die tijd maakt de overheid de details bekend. U kunt tijdig op de hoogte gebracht worden. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze samenwerkingspartner Major Q via het aanvraagformulier.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Major Q. Major Q is specialist op het gebied van subsidiewerving.
www.majorq.nl.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.