Duidelijkheid over BTW commissarissen en toezichthouders

Gepubliceerd op: 11 mei 2021

Financiën heeft (eindelijk) duidelijkheid gegeven over hoe in het kader van de BTW om moet worden gegaan met commissarissen en andere toezichthouders. Dit is vastgelegd in een nieuw besluit.

Vrijgestelde organisaties

Dit is vooral belangrijk voor vrijgestelde organisaties. De BTW die de commissarissen en toezichthouders aan deze organisaties in rekening brengen, is immers niet aftrekbaar. Deze BTW blijft “hangen”; is voor de organisatie kostprijsverhogend.

Deze organisaties doen er verstandig aan om te (laten) onderzoeken of hun commissarissen en toezichthouders buiten de BTW vallen. Indien ten onrechte BTW is berekend, kan dit vanaf 13 juni 2019 worden teruggedraaid. De commissaris of toezichthouder stuurt een creditfactuur voor het bedrag van de BTW, vraagt de afgedragen BTW terug bij de Belastingdienst en betaalt dit bedrag door aan de organisatie bij wie hij of zij commissaris of toezichthouder is.

LET OP: de commissaris of toezichthouder moet de Belastingdienst verzoeken om teruggaaf van BTW (afhankelijk van het bedrag mag dit in de eerstkomende BTW-aangifte, dan wel moeten suppletie-aangiften worden ingediend). De Belastingdienst betaalt de belasting niet uit eigen beweging terug.

Overigens zullen commissarissen en toezichthouders in veel gevallen gekozen hebben voor toepassing van de kleine ondernemersregeling (KOR). In dat geval zijn hun prestaties vrijgesteld van BTW. Sinds 1 januari 2020 moet vooraf om toepassing van de KOR worden verzocht. De omzet van een kleine ondernemer mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan € 10.000.

Aftrekgerechtigde organisaties

Organisaties die alle BTW kunnen aftrekken, hebben uiteraard geen baat bij een correctie. Het besluit keurt daarom goed dat deze organisaties niet terugkomen op de aftrek van de door hun commissarissen en toezichthouders aan hen berekende BTW. Uiteraard kan deze goedkeuring alleen worden gebruikt indien de commissaris of toezichthouder zijn of haar facturen niet crediteert.

LET OP: het is wel zaak dat deze organisaties hun commissarissen en toezichthouders informeren dat zij niet langer BTW mogen factureren. Na 6 mei 2021 ten onrechte gefactureerde BTW mag namelijk niet meer worden afgetrokken.

Hoofdregel

De hiervoor genoemde datum van 13 juni 2019 betreft de datum waarop het Europese Hof van Justitie het arrest OI wees. Financiën destilleert uit dit arrest terecht de hoofdregel dat commissarissen en toezichthouders niet zijn onderworpen aan BTW.

Dat is alleen anders indien de commissaris of toezichthouder voldoende zelfstandig optreedt. In verreweg de meeste gevallen treedt een toezichthoudend orgaan als zodanig op. De leden van het orgaan treden niet individueel op en dragen geen individuele verantwoordelijkheid.

In het besluit lees je aan welke concrete voorwaarden moet worden voldaan.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.