De elektrische bestelauto kan worden besteld

Gepubliceerd op: 10 februari 2021

De Subsidieregeling emissieloze bestelauto’s is gepubliceerd in de Staatscourant. Met ingang van 15 maart 2021 kunnen door Nederlandse ondernemingen en non-profitinstellingen aanvragen worden ingediend.

Subsidie

De subsidie bedraagt:

  • voor voertuigklasse N1 (lichte bestelauto) 10% van de netto catalogusprijs van de bestelauto, met een maximum van € 5.000;
  • voor voertuigklasse N2 (middelzware bestelauto): 10% van de verkoopprijs met een maximum van € 5.000.

De netto catalogusprijs is de catalogusprijs exclusief BTW.
De verkoopprijs is de prijs van de auto, zoals vermeld in de koopovereenkomst, verminderd met de BTW.

De bestelauto moet nieuw zijn, volledig elektrisch worden aangedragen en een minimale actieradius hebben van 100 km. Het accupakket mag geen lood bevatten.

Een (groep van) aanvrager(s) mag jaarlijks voor maximaal 400 voertuigen de subsidie aanvragen.

Aanvraag

Op het moment van de aanvraag om subsidieverstrekking:

  • mag de overeenkomst voor de aanschaf van de bestelauto geen onherroepelijke verplichtingen bevatten, en;
  • mag de bestelauto nog niet te naam zijn gesteld.

De aanvraag tot subsidievaststelling moet worden ingediend nadat de bestelauto op naam van de aanvrager is gesteld. De bestelauto moet vervolgens ononderbroken gedurende minstens 3 jaar op naam van de aanvrager gesteld blijven.

De bestelauto mag wel worden vervangen door een andere nieuwe emissieloze bestelauto, die ook in aanmerking zou zijn gekomen voor de subsidie, mits deze auto gedurende het restant van de termijn op de naam van de aanvrager gesteld blijft.

MIA

De MIA-regeling geldt naast de subsidieregeling. Voor een emissieloze bestelauto bedraagt de MIA 36% van het aanschafbedrag (tot een maximaal aanschafbedrag van € 75.000; voor een waterstofbestelauto maximaal € 125.000).

LET OP: de MIA wordt verwerkt in e aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Maar om recht te hebben op MIA, moet de investering bij RVO worden gemeld binnen 3 maanden nadat de verplichting tot aanschaf is aangegaan.

Bestelauto’s met een netto catalogusprijs van minder dan € 20.000 komen niet in aanmerking voor de subsidie. Voor dit type bestelauto geeft de milieu-investeringsaftrek (MIA) voldoende ondersteuning.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.