Cryptovaluta (zoals bitcoins) en de belastingheffing in box 3

Gepubliceerd op: 4 maart 2021

Had je op 1 januari 2020 of op 1 januari 2021 als particulier cryptovaluta in bezit? Daarover ben je mogelijk belasting verschuldigd. Over welke waarde ben je eigenlijk belasting verschuldigd en ontvang je hier een jaaroverzicht van? In dit artikel wordt antwoord gegeven op deze vragen.

Wat valt er onder het begrip cryptovaluta?

Cryptogeld is waarde in de vorm van een bedrag in een cryptovaluta. Dit is een digitale munteenheid. De meest bekende cryptovaluta is de bitcoin.

Naast de bitcoin bestaan er inmiddels ook veel andere digitale coins, zoals Ethereum en XRP. Cryptogeld wordt geregistreerd in een blockchain. Afhankelijk van welke cryptovaluta er in bezit zijn, wordt dit soms in één overzicht weergegeven en in andere gevallen in aparte overzichten.

Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen)

Cryptovaluta behoren tot de bezittingen in box 3. De waarde op 1 januari van ieder jaar moet worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Daarbij moet de koers op de peildatum van de gebruikte omwisselplatform worden gebruikt.

Je ontvangt dus geen jaaroverzicht van het platform waar je de cryptovaluta hebt staan, maar je moet zelf de waarde berekenen op basis van de gehouden cryptovaluta. Het is dus zeer van belang dat je zelf je accountant of fiscalist op de hoogte stelt van het bezit van cryptovaluta.

Belasting verschuldigd?

Of je belasting bent verschuldigd over de waarde van de cryptovaluta, hangt af van de waarde van alle bezittingen in box 3. Als op 1 januari 2020 de waarde van je spaargeld, aandelen, tweede woning(en) en/of cryptovaluta en dergelijke, verminderd met je schulden in box 3, lager is dan € 30.846 (zonder fiscaal partner), dan ben je daarover geen belasting verschuldigd in box 3. Voor fiscaal partners geldt een grens van € 61.692.

Vanaf 1 januari 2021 is het heffingsvrije vermogen verhoogd naar € 50.000 (zonder fiscaal partner) en naar € 100.000 (met fiscaal partner).

Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, dan horen wij dit graag.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.