Check je vrije ruimte!

Gepubliceerd op: 24 oktober 2018

Met nog een goede twee maanden te gaan in 2018 heb je als werkgever nog voldoende tijd voor de check of je vrije ruimte dit jaar optimaal zal worden benut. Uiteraard helpt VWGNijhof je graag bij deze check. Wij kunnen de inrichting van je administratie mede afstemmen op de jaarlijkse WKR-check.

Vrije ruimte

Je vrije ruimte bedraagt 1,2% van de totale fiscale loonsom die je in 2018 betaalt. Tot dit bedrag mag je als werkgever belastingvrij bedragen vergoeden aan je werknemers en/of hen voordelen in natura doen toekomen.

Als het totaal van de in je vrije ruimte ondergebrachte vergoedingen en verstrekkingen meer bedraagt dan 1,2% van je loonsom, betaal je over het meerdere loonbelasting. Die loonbelasting komt voor jouw rekening. Je werknemers merken hier niets van (eindheffing). Het tarief bedraagt 80%.

Optimale benutting van je vrije ruimte houdt uiteraard in dat het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemers in de buurt van 1,2% van je loonsom ligt. Je maakt dan optimaal gebruik van de mogelijkheden om je werknemers belastingvrij te belonen. Wanneer je voorziet dat je vrije ruimte over houdt, heb je nog twee maanden voor het doen van (extra) belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen.

Wanneer je het maximum van je vrije ruimte overschrijdt, houdt optimalisering in dat je onderzoekt op welke manier je de te belasten vergoedingen en/of verstrekkingen kunt beperken.

Gerichte vrijstelling

Vergoedingen en verstrekkingen die onder een gerichte vrijstelling vallen, zijn belastingvrij zonder dat ze de vrije ruimte verminderen. Door zoveel mogelijk vergoedingen en verstrekkingen onder de gerichte vrijstellingen te laten vallen, houd je meer vrije ruimte over.

Een andere manier om vrije ruimte over te houden, is dat je verstrekkingen onder een nihilwaardering brengt. Het loonbestanddeel hoort dan wel tot de vrije ruimte, maar voor een waarde van nihil. Daarnaast kent de loonbelasting een aantal forfaitaire waarderingen. Die zijn meestal (veel) lager dan daadwerkelijke kosten van de verstrekking.

€ 2.400

Het is toegestaan om bonussen (en dergelijke betalingen) onder te brengen in de vrije ruimte. Dat mag alleen indien het betalen van deze bedragen niet in belangrijke mate (30% of meer) ongebruikelijk is. Tot € 2.400 aan dergelijke vergoedingen per jaar wordt door de Belastingdienst niet als ongebruikelijk aangemerkt. Dit is een eenvoudige manier om de nog niet benutte vrije ruimte op te vullen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.