Check fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Gepubliceerd op: 24 september 2017

Na de crisis draait de economie weer een stuk beter. Met als gevolg hogere bedrijfswinsten. Dat maakt het interessant om eens te kijken of het handig is om de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te verbreken.

Fiscale eenheid verbreken

De fiscale eenheid vennootschapsbelasting verbreken, kan op basis van een verzoek aan de Belastingdienst. Dat verzoek mag echter niet terugwerken. Het meest eenvoudig is verbreking per het begin van een boekjaar. Verbreek je de fiscale eenheid in de loop van het boekjaar, dan moeten tussentijdse balansen en resultatenrekeningen worden gemaakt.

Het boekjaar van de meeste ondernemingen is gelijk aan het kalenderjaar. Het verzoek voor de verbreking van de fiscale eenheid per 1 januari 2018 moet dan vóór die datum bij de Belastingdienst zijn ingediend.

Waarom verbreken?

De vennootschapsbelasting wordt geheven naar een tarief van 25%. Maar over de eerste € 200.000 van het belastbaar bedrag betaal je “slechts” 20%. Dit noemen we het tariefopstapje. Door de fiscale eenheid te verbreken en de winst te verdelen over meerdere BV’s kun je het tariefopstapje meerdere malen benutten. Dat levert een besparing van vennootschapsbelasting op.

Voorbeeld
Stel je holding maakt € 75.000 winst. De werkmaatschappij komt uit op € 175.000. Gevoegd in een fiscale eenheid bedraagt de winst € 250.000. Daarover is de fiscale eenheid aan vennootschapsbelasting verschuldigd € 52.500.
Als de fiscale eenheid wordt verbroken, betaalt de holding € 15.000 (20% * € 75.000) en de werkmaatschappij € 35.000 (20% * € 175.000). Het totale bedrag aan vennootschapsbelasting bedraagt dan € 50.000. Met de verbreking van de fiscale eenheid wordt een jaarlijkse besparing gerealiseerd van € 2.500 (5% * € 50.000).

Naast het tariefvoordeel kan de verbreking van de fiscale eenheid een voordeel opleveren in het kader van de investeringsaftrek. Bovendien vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid van de afzonderlijke vennootschappen voor de door de fiscale eenheid verschuldigde belasting.

LET OP: je mag de winsten niet willekeurig over je BV’s verdelen. Die verdeling moeten steunen op zakelijke argumenten.

Tariefopstapje verhoogd

Voor 2018 wordt het tariefopstapje in de vennootschapsbelasting verhoogd. De tarieven worden niet gewijzigd. Je BV is dan 20% vennootschapsbelasting verschuldigd over de eerste € 250.000 van het belastbaar bedrag.

Voorzie je dat de winst van je BV (of fiscale eenheid) voor 2017 hoger zal zijn dan € 200.000? Dan kan het de moeite lonen om te (laten) bekijken of een deel van de winst kan worden doorgeschoven naar 2018. Natuurlijk moet je daarbij de fiscale spelregels goed in de gaten houden. Het maximaal te behalen voordeel bedraagt 5% * € 50.000 = € 2.500.

Een verdere verhoging van het tariefopstapje is voorzien voor 2020 (naar € 300.000) en voor 2021 (naar € 350.000). Uiteraard moeten we hierbij het voorbehoud maken dat de wet voor die tijd nog kan worden gewijzigd.

LET OP!

Het verbreken van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting kan ook onverwachte vervelende gevolgen hebben. Dat betreft zaken als de herwaardering van onderlinge schuldvorderingen en het alsnog belasten van boekwinsten en reserves, die zijn verschoven tussen de leden van de fiscale eenheid. Het is dan ook zaak om, voordat het verzoek tot verbreking van de fiscale eenheid wordt ingestuurd, de mogelijke bijwerkingen te (laten) onderzoeken. VWGNijhof is je daarbij graag van dienst. Laat de adviseurs van VWGNijhof je helpen bij het bepalen van de beste tactiek in het kader van de (vennootschaps)belasting.
Bij twijfel: niet inhalen!

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.