BTW op horecabestedingen toch aftrekbaar

Gepubliceerd op: 7 oktober 2021

Ondernemers mogen de BTW op horecabestedingen NIET aftrekken. Recent heeft de Staatssecretaris in bepaalde gevallen aftrek toch goedgekeurd. Daar zijn wel voorwaarden aan gesteld.

Horecabestedingen

Niet aftrekbaar is de BTW die aan een onderneming in rekening is gebracht ter zake van:

  • het verstrekken van spijzen en dranken;
  • voor gebruik ter plaatse;
  • binnen het kader van het hotel-, café-, restaurant-, pension- en aanverwant bedrijf;
  • aan personen die daar slechts kort verblijf houden.

Deze BTW is ook NIET aftrekbaar wanneer de genoten dranken, maaltijden en dergelijke uitsluitend een zakelijk karakter hebben. Je vindt dit aftrekverbod in artikel 15, lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Voorbeeld
Een ondernemer die cursussen verzorgt, waarbij tevens een lunch wordt verzorgd. Deze lunch koopt de ondernemer in bij de exploitant van de vergaderlocatie. De lunch wordt in het restaurant van de vergaderlocatie genuttigd. Deze ondernemer mag de op de inkoop van de lunch drukkende BTW niet aftrekken.

Doorberekend

De goedkeuring van de Staatssecretaris is verwoord in een besluit. De BTW op horecabestedingen mag WEL worden afgetrokken als de ondernemer:

  • de prestatie niet afneemt als eindgebruiker;
  • maar dezelfde prestatie verricht en doorbelast aan een derde;
  • en ter zake BTW in rekening moet brengen.

Aan de goedkeuring wordt de voorwaarde verbonden dat op de factuur wordt vermeld dat de prestatie (gedeeltelijk) een verstrekking van spijzen en dranken betreft, zodat duidelijk is dat de afnemer geen recht heeft op BTW-aftrek (tenzij de afnemer zelf de goedkeuring kan toepassen).

Niet helemaal duidelijk is of het bedrag van de horecabestedingen op de factuur moet worden vermeld (maar dat ligt wel voor de hand). Ook is niet duidelijk of het is toegestaan dat het doorbelaste bedrag lager is dan het bedrag waarvoor de spijzen en dranken zijn ingekocht.
De goedkeuring is vastgelegd in voornoemd besluit vooruitlopend op een wetswijziging. Wellicht wordt bij de wettelijke verankering nog wat meer duidelijkheid geschapen.

Andere artikelen