Bom onder box 3?

Gepubliceerd op: 30 november 2021

Advocaat-generaal legt bom onder vermogensbelasting” kopt het Financieel Dagblad vanmorgen. Maar zal deze bom ook afgaan?

Box 3

Aanleiding voor het artikel is de conclusie van de Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad in een van de zaken die wordt uitgeprocedeerd in het kader van de massaal-bezwaarprocedure over de vraag of de belastingheffing in box 3 verenigbaar is met het Europese recht.

We hebben het dan niet over een vermogensbelasting, die is al decennia geleden afgeschaft. Het gaat om de heffing van inkomstenbelasting over het inkomen uit sparen en beleggen, kortweg: box 3. De procedure betreft het belastingjaar 2017. Het eerste jaar waarin het te belasten inkomen forfaitair wordt bepaald op basis van een vermogensmix.

80% Spaargeld

De belastingplichtige in de procedure bezat op 1 januari 2017 een vermogen van ongeveer € 1 miljoen. Daarvan is 80% spaargeld met een lage rente. Hij wordt door de Belastingdienst niet aangeslagen voor de lage rente die op de spaarrekeningen is ontvangen. Zijn inkomen wordt forfaitair berekend, op basis van het uitgangspunt dat maar 21% in spaargeld is belegd. Daardoor is het forfaitaire inkomen, waarover hij inkomstenbelasting betaalt veel hoger dan zijn werkelijk inkomen.

De A-G concludeert dat daarmee onvoldoende rekening wordt gehouden met de eigen keuze van de belastingplichtige voor de belegging van zijn vermogen. Daarom is de regeling op stelselniveau in strijd met het recht van eigendom en het gelijkheidsbeginsel. Dat zijn beginselen, die zijn vastgelegd in het Europese recht.

Gaat de bom af?

Dat blijft de cruciale vraag. En daarvoor moeten we toch echt wachten op het oordeel van de Hoge Raad. Die heeft eerder namelijk ook al geoordeeld dat het systeem van berekenen van het inkomen in box 3 tot en met 2016 in strijd is met het Europese recht. Maar tegelijkertijd oordeelde de Hoge Raad dat het niet op de weg van de belastingrechter ligt om te zorgen voor rechtsherstel. Dat is aan de wetgever. En die heeft recent aangegeven dit over te laten aan het nieuwe Kabinet. Zou dat voor de Hoge Raad aanleiding zijn om deze handschoen nu toch maar zelf op te pakken?

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.