Bewijs kosten (ver)bouw eigen woning bewaren

Gepubliceerd op: 24 september 2018

De facturen voor de kosten van de bouw of verbouwing van je eigen woning moet je bewaren. En daarvoor geldt niet de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Je moet deze bewijzen bewaren zo lang je (hypotheek)rente aftrekt.

Onderbouwing (hypotheek)rente-aftrek

De (hypotheek)rente, die je betaalt op een lening voor je fiscale eigen woning, mag je aftrekken. Die aftrek is inmiddels gebonden aan een scala van voorwaarden.

Een van die voorwaarden is dat je moet bewijzen dat het geleende geld is gebruikt voor de aanschaf, verbouwing of verbetering van je fiscale eigen woning. De moeilijke term daarvoor is dat je het historisch causaal verband tussen de lening en de kosten moet aantonen.

Dat bewijs lever je met de facturen die je voor die kosten ontvangt, eventueel gesteund door andere bewijsstukken (je moet dan denken aan bestekken, offertes van aannemers en dergelijke).

Hoe lang bewaren?

Uit rechtspraak blijkt dat de Belastingdienst het recht heeft om elk jaar opnieuw de onderbouwing op te vragen van de (hypotheek)rente die je in je aangifte hebt afgetrokken. Dat betekent dat je de bewijsstukken moet bewaren gedurende de volledige looptijd van de lening(en). Meestal lopen leningen ter financiering van de eigen woning 30 jaar. Dan moet je de bewijsstukken gedurende (minstens) maar liefst 35 jaar bewaren (de looptijd van de lening plus de 5 jaren waarin de Belastingdienst het recht heeft om belasting na te vorderen).

Belastingrechter

De kwestie is onlangs opnieuw voorgelegd aan de belastingrechter. En Hof Den Bosch oordeelt in die zaak dat de Belastingdienst de onderbouwing ten onrechte heeft opgevraagd. Tegen deze uitspraak is beroep in cassatie ingesteld. Totdat de uitkomst daarvan bekend is, is het verstandig om de bewijsstukken onder de lening(en) voor je eigen woning niet weg te gooien.

Het echtpaar dat de zaak aanspant, heeft in 2007 en 2008 haar hypotheekschuld verhoogd. Met het extra geleende bedrag is de eigen woning verbouwd. In 2013 stuurt de Belastingdienst een brief met het verzoek om, in het kader van de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting over 2010, de verhoging van de hypotheekschuld te onderbouwen. Over de aangiften over 2007, 2008 en 2009, met daarin de verhoging van de hypotheek, zijn geen vragen gesteld. In deze aangiften is de hypotheekverhoging vanzelfsprekend verwerkt.

Het Hof beslist dat de Belastingdienst haar recht op het bewijs heeft verwerkt door pas 6 jaar na de verhoging van de hypotheek daar vragen over te stellen en in de tussentijd de ingediende aangiften te volgen.

Andere artikelen