Betaal de belastingdienst met het juiste betalingskenmerk

Gepubliceerd op: 25 oktober 2022

Op het Forum Fiscaal Dienstverleners laat de Belastingdienst nogmaals weten dat het zeer belangrijk is dat bij de betaling van belasting het juiste betalingskenmerk wordt gehanteerd.

Automatische monitoring

Het belang van het hanteren van het juiste betalingskenmerk is dat de Belastingdienst op automatische wijze bijhoudt of verschuldigde belasting op tijd wordt betaald. Op basis van het bij de betaling vermelde betalingskenmerk wordt elke betaling afgeboekt op een openstaande aangifte of aanslag. Als dit automatische systeem geen betaling detecteert, wordt het invorderingsproces opgestart. Ook dat gebeurt volautomatisch. Dit invorderingsproces houdt in dat (ambtshalve) naheffingsaanslagen (al of niet met een verzuimboete) worden uitgereikt, dat aanmaningen (met kosten) worden verstuurd en dat uiteindelijk een dwangbevel wordt betekend (met betekeningskosten).

Coronaschulden

Aanleiding voor de vraag is de betaling van de aflossing van coronaschulden. Die schulden moeten met ingang van oktober 2022 in 60 maanden worden afgelost. Voor de betaling van deze aflossingen moet een speciaal betalingskenmerk worden gebruikt. Dit betalingskenmerk heeft de Belastingdienst aan de belastingschuldige bekend gemaakt in de in het kader van de coronaschulden uitgereikte uitstelbeschikkingen. Voor alle aflossingen moet hetzelfde betalingskenmerk worden gehanteerd. Om de 3 maanden verstrekt de Belastingdienst een overzicht van de wijze waarop de betalingen zijn afgeboekt (de oudste aanslagen worden als eerste afgeboekt).

Nieuwe belastingschulden

De belastingschulden van nieuwe tijdvakken mogen niet op voornoemd betalingskenmerk worden betaald. Daarvoor moet het bij de betreffende aanslag of aangifte behorende betalingskenmerk worden gehanteerd. Voor aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt dit betalingskenmerk op het aanslagbiljet vermeld. Voor loonbelasting worden de betalingskenmerken, per afzonderlijk aangiftetijdvak, vermeld op de aangiftebrief die inhoudingsplichtigen voor het begin van elk jaar ontvangen. Voor de BTW staat het betalingskenmerk op het aangiftebiljet. Voor loonbelasting en BTW kan het betalingskenmerk ook worden opgezocht met een zoekhulp op de website van de Belastingdienst.

Voorkom ellende!

Wanneer nieuwe belastingschulden op het betalingskenmerk van de coronaschulden worden betaald, wordt de betaling (automatisch) afgeboekt op de coronaschuld (als een extra aflossing) en blijft de belastingschuld voor de nieuwe tijdvakken openstaan. Dit heeft als gevolg dat voor de nieuwe tijdvakken de invorderingsprocedure wordt opgestart, maar ook dat de betalingsregeling voor de coronaschulden wordt ingetrokken (nadat de ontvanger van de Belastingdienst een waarschuwing heeft uitgereikt, waarin de gelegenheid wordt geboden de nieuwe belastingschuld alsnog te betalen). Eén van de voorwaarden van de betalingsregeling is namelijk dat alle aangiften voor nieuwe tijdvakken tijdig en juist worden gedaan EN dat de voor deze tijdvakken verschuldigde belasting op tijd wordt betaald.

Andere artikelen