Belastingplannen 2024 gewijzigd!

Gepubliceerd op: 31 oktober 2023

Op het aller-aller-allerlaatste moment zijn de belastingenplannen voor 2024 nog op diverse punten gewijzigd! Met die wijzigingen zijn de plannen afgelopen donderdag diep in de nacht door de Tweede Kamer aangenomen. Definitief worden de plannen pas nadat ze ook door de Eerste Kamer zijn aanvaard. Dat zal, naar verwachting, in de tweede helft van december plaatsvinden.

Hoger tarief in box 2 en box 3

Deze wijziging zat er al aan te komen. Met ingang van 2024 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2; bijvoorbeeld dividend uit de eigen BV of verkoopwinst bij de overdracht van de aandelen in die BV) belast tegen 2 tarieven. De eerste € 67.000 (voor fiscaal partners € 134.000) wordt belast tegen 24,5%. Het inkomen boven € 67.000 (of € 134.000) wordt belast tegen een tarief van 33% (voorzien was een tarief van 31%; de Tweede Kamer doet daar dus 2 procentpunten bij). Met dit hoge tarief rekenen we al in ons artikel Verdere stijging tarief box 2: overweeg dividend uitkering in 2023.

Het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) zou met ingang van 2024 worden belast tegen een tarief van 34%. Dat wordt ook verhoogd met 2 procentpunten, waardoor dit tarief 36% gaat bedragen.

Grens excessief lenen verlaagd

De drempel in het kader van excessief lenen wordt met ingang van 2024 verlaagd van € 700.000 naar € 500.000 (deze drempel wordt uiteraard nog verhoogd met de fiscale eigen woningschuld). DGA’s die in totaal meer van hun BV(‘s) lenen dan de drempel, moeten het meerdere tot hun inkomen uit aanmerkelijk belang rekenen. Over het excessieve deel moet in 2024 het extra verhoogde tarief van 33% worden afgerekend (voor zover het tariefopstapje van € 67.000/€ 134.000 wordt overschreden).

De regels voor excessief lenen gelden al in 2023. De eerste peildatum ligt op 31 december 2023. Voor die peildatum geldt nog de drempel van € 700.000. DGA’s die de drempel overschrijden, kunnen nog tot en met 31 december 2023 maatregelen nemen. Meer uitleg over de regeling inzake excessief lenen vind je in ons artikel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit verruimd

Er zijn ook meevallers. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de erf- en schenkbelasting wordt verlaagd. In 2023 geldt een 100% (voorwaardelijke) vrijstelling voor de waarde van de onderneming tot € 1.205.871 (2024: € 1.325.252). Boven dit bedrag is in 2023 en 2024 83% (voorwaardelijk) vrijgesteld.

Met ingang van 2025 zou deze regeling worden beperkt tot een 100% vrijstelling tot € 1.500.000. En boven dit bedrag zou 70% voorwaardelijk worden vrijgesteld. Dit heeft de Tweede Kamer afgelopen donderdag verhoogd naar 75%.

Versobering 30%-regeling

Ingekomen expats mogen gedurende de eerste 5 jaar nadat ze in Nederland zijn komen wonen en werken zonder onderbouwing een belastingvrije vergoeding voor extraterritoriale kosten ontvangen van 30% van hun totale beloning. Met ingang van 2024 wordt dit beperkt tot een belastingvrije vergoeding van:

  • 30% in de eerste 20 maanden;
  • 20% in de volgende 20 maanden;
  • 10% in de laatste 20 maanden.

Tevens wordt de partiële buitenlandse belastingplicht voor ingekomen expats afgeschaft (met een overgangsregeling tot en met 2026). Op grond van deze regeling betalen deze expats gedurende de looptijd van hun 30%-regeling geen belasting over hun uit het buitenland afkomstige inkomen in box 2 en box 3.

Giftenaftrek Vpb toch niet afgeschaft

De afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting is door de Tweede Kamer uit de belastingplannen gehaald.

Andere artikelen

Pin It on Pinterest

Share This