Aanmelden voor de nieuwe KOR

Gepubliceerd op: 29 mei 2019

Vanaf 1 juni 2019 kunnen ondernemers zich aanmelden voor de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) in de BTW. De nieuwe KOR wordt met ingang van 1 januari 2020 van kracht.

Alle ondernemers

De huidige KOR geldt alleen voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden waarin uitsluitend natuurlijke personen participeren.

De nieuwe KOR geldt voor alle BTW-ondernemers. Met ingang van 2020 kunnen ook BV’s, NV’s, stichtingen, verenigingen en andere rechtspersonen de KOR toepassen. Hetzelfde geldt voor samenwerkingsverbanden waarin rechtspersonen participeren.

Omzet niet hoger dan € 20.000

Voor de nieuwe KOR geldt een omzetdrempel. Een ondernemer met een omzet, die per kalenderjaar niet meer bedraagt dan € 20.000 (uiteraard exclusief BTW) kan de KOR toepassen. Maar dat is niet verplicht.

De keuze om de KOR toe te passen, maak je door het indienen van een formulier (dit formulier zal de Belastingdienst via haar website beschikbaar maken). Je zit vervolgens voor minstens 3 jaar aan de KOR gebonden. Belangrijk nadeel van het toepassen van de KOR is dat je dan geen recht hebt op aftrek van voorbelasting. Als je een flinke investering aan ziet komen, kan het verstandig zijn om de KOR niet toe te passen.

Ondernemers die de KOR met ingang van 1 januari 2020 willen toepassen, moeten hun keuze uiterlijk op 20 november 2019 aan de Belastingdienst kenbaar hebben gemaakt. Maak je deze keuze later, dan kan de KOR niet eerder ingaan dan per 1 april 2020.

Als je kiest voor de KOR en je omzet overschrijdt gedurende het jaar de drempel van € 20.000, dan ben je vanaf dat moment BTW-plichtig. Je moet dit zelf in de gaten houden.

Ontheffing van administratieve verplichtingen

Veel ondernemers die op dit moment de KOR toepassen, zijn tevens ontheven van administratieve verplichtingen. Voor hen gaat de nieuwe KOR automatisch gelden. Als deze ondernemers dat niet willen, moeten ze dat melden bij de Belastingdienst.

De huidige KOR sluit aan bij het BTW-saldo. Dat is het verschil tussen de af te dragen BTW en de af te trekken voorbelasting. Het is dus mogelijk dat huidige KOR van toepassing is, terwijl de omzet in een jaar meer bedraagt dan € 20.000. Als deze ondernemers zijn ontheven van administratieve verplichtingen, moeten zij zich melden bij de Belastingdienst. Zij worden immers met ingang van 2020 weer BTW-plichtig.

Herziening

De nieuwe KOR is een vrijstelling. Bij de overgang naar een vrijstelling moet de op (on)roerende bedrijfsmiddelen afgetrokken BTW worden herzien. Voor roerende zaken moet dat in de 4 jaren na de ingebruikname van het bedrijfsmiddel. Voor onroerende zaken geldt een herzieningstermijn van 9 jaren.

In het kader van de invoering van de nieuwe KOR is bepaald dat niet hoeft te worden herzien wanneer het met de herziening gemoeide BTW-bedrag per jaar minder bedraagt dan € 500. Door deze regeling blijven de meeste particuliere eigenaren van zonnepanelen buiten schot.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.