Angie van Dartel

Angie van Dartel

Angie van Dartel

Assistent Accountant AA, Nijmegen

Als accountant sta je naast de ondernemer. De verschillende ondernemingen en uitdagingen die hiermee samengaan is wat het
beroep zo leuk maakt. Binnen VWG werken wij als team samen toe naar het gewenste resultaat. Met mijn bedrijfseconomische
achtergrond kijk ik graag naar het verhaal achter de cijfers, om zo de ondernemer van een passend advies te kunnen voorzien. 

Samen naar een gewenst resultaat

avandartel@vwg.nl