Privacy verklaring

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Dat geldt ook voor overige algemene uitingen zoals bijvoorbeeld de e-mail nieuwsbrief. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze pagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

VWG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website alsmede in overige algemene uitingen.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze pagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij VWG of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan VWG. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door VWG.

Organisatie

VWG (accountants en belastingadviseurs) is de merknaam waaronder de volgende besloten vennootschappen opereren:

  • VWG Beheer B.V. (HR 09177379)
  • VWG accountants en belastingadviseurs B.V. (HR 09187121)
  • VWG corporate finance B.V. (HR 09187115)
  • VWG Holding B.V. (HR 09190771)
  • VWG HRM Diensten B.V. (HR 09187113)
  • VWG Registeraccountants B.V. (HR 10020986)