Zvw-premie over Duits pensioen

Gepubliceerd op: 30 augustus 2017

Over je winst, loon of ander resultaat uit werkzaamheden betaal je, naast inkomstenbelasting, de eigen bijdrage ingevolge de Zorverzekeringswet. Deze bijdrage is ook verschuldigd over je AOW en je pensioen.

Als op je inkomsten loonbelasting wordt ingehouden, draagt je werkgever of uitkeringsinstantie de bijdrage voor je af. Voor de Zvw-premie over andere inkomsten ontvang je van de Belastingdienst een aanslag. Je betaalt geen Zvw-bijdrage over het deel van je arbeidsinkomen boven het maximale bijdrage-inkomen (in 2017: € 53.697).

Zvw-premie

Op pensioen afkomstig uit Duitsland worden geen belasting en premies ingehouden. De Nederlandse Zvw-premie moet daarom op aanslag worden betaald. Die aanslag ontvang je elk jaar naar aanleiding van je aangifte inkomstenbelasting.

Een Nederlandse pensionado wil van de belastingrechter weten of dit terecht is. Hij woont in Nederland en geniet in 2013, naast de AOW (€ 4.358), een Duits pensioen (€ 1.682) en een uitkering uit een Duitse Renteversicherung (€ 7.255). De Zvw-premie is door de Nederlandse fiscus berekend over € 8.937 (€ 1.682 + € 7.255). De bijdrage Zorgverzekeringswet bedraagt € 504 en de Belastingdienst brengt € 24 aan belastingrente in rekening.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt dat terecht de aanslag Zvw-premie is opgelegd. Belanghebbende is in Nederland verzekerd voor bijzondere ziektekosten. Dan is hij tevens verzekerd voor de Zorgverzekeringswet en is hij daarvoor in Nederland de premies verschuldigd. Beide Duitse uitkeringen kwalificeren als pensioenen waarover in Nederland de Zvw-premie moet worden betaald. De opgelegde aanslag blijft dus in stand.

Belasting

De Nederlandse pensionado bracht in de procedure ook naar voren dat de Duitse uitkeringen dubbel worden belast. Van de Duitse fiscus ontvangt hij namelijk jaarlijks aanslagen waarop hij Einkommensteuer moet voldoen.

Hoewel de aanslag inkomstenbelasting niet het onderwerp van het geschil is, legt de belastingrechter uit dat van dubbele belastingheffing geen sprake is. Op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland mag Duitsland belasting heffen over de pensioenuitkeringen. Daarom legt Duitsland jaarlijks de aanslagen op

Nederland rekent de Duitse pensioenen wel tot het in Nederland te belasten inkomen. Maar voor de in Nederland berekende inkomstenbelasting verleent de Nederlandse fiscus vervolgens een vermindering. Deze vermindering ter voorkoming van dubbele belastingheffing is keurig verwerkt in de aan de pensionado opgelegde aanslag inkomstenbelasting.

Nieuw belastingverdrag Nederland – Duitsland

Op 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van kracht geworden. Door de overgangstermijn van 1 jaar worden de gevolgen van dit nieuwe verdrag voor de meeste betrokkenen pas vanaf 2017 echt voelbaar.

Onder meer voor gepensioneerden met uitkeringen van de andere kant van de grens kan het nieuwe belastingverdrag tot gevolg hebben dat de verschuldigde belasting fors toeneemt.

Grensoverschrijdende problemen

In Nederland wonen en inkomen genieten uit Duitsland (of een ander land). Of in Duitsland (of een ander land) wonen en inkomen genieten uit Nederland. Het brengt zijn specifieke aandachtspunten mee. Niet alleen voor de belastingheffing, maar ook voor de diverse verplichte verzekeringen en de daarmee samenhangende premies. VWGNijhof kan deze puzzel voor jou ontrafelen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.