Zonnepanelen: nog tot 1 januari 2023 salderen

Gepubliceerd op: 12 oktober 2020

Het hangt houders van zonnepanelen al even boven hun hoofd: de afschaffing van de salderingsregeling. Dat gaat per 1 januari 2023 plaatsvinden, maar wel met een geleidelijke afbouw, die tot 2031 duurt.

Salderingsregeling

De salderingsregeling wordt toegepast in het kader van de energiebelasting. Die belasting betaal je, onder andere, op stroom die door een elektriciteitsmaatschappij aan je wordt geleverd.

Op de stroom die je met je eigen zonnepanelen opwekt en die je direct zelf gebruikt (of opslaat achter de meter), drukt geen energiebelasting. Doordat de stroom, die je niet direct zelf gebruikt, wordt gesaldeerd met de stroom die de elektriciteitsmaatschappij aan je levert, betaal je over deze stroom geen energiebelasting.

Afbouw

De salderingsregeling wordt met ingang van 1 januari 2023 geleidelijk afgebouwd. Dat blijkt uit een recente Kamerbrief. Hoe de afbouw precies verloopt, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat per 2031 niet meer gesaldeerd mag worden. De eerder aangekondigde terugleversubsidie komt er niet.

De afbouw start pas op 1 januari 2023 omdat het afschaffen van de saldering pas mogelijk is wanneer iedereen beschikt over een meter met een dubbel telwerk.

Voordeel

Na de afschaffing van de salderingsregeling is het voordeel uit met zonnepanelen opgewekte energie beperkt tot de vergoeding die de elektriciteitsmaatschappij betaalt voor de aan het net geleverde stroom.

Andere artikelen