Zo snel mogelijk opgaaf UBD 2022 doen

Gepubliceerd op: 7 maart 2024

Het SRA meldt dat uit overleg met de Belastingdienst blijkt dat voor “BTW-verlegd-situaties” ook over 2022 nog opgaaf UBD moet worden gedaan.

In onze factsheet Uitbetaalde bedragen aan derden leggen wij uit in welke situaties inhoudingsplichtigen Opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden (Opgaaf UBD) moeten indienen bij de Belastingdienst. Lange tijd was er onduidelijkheid over of deze verplichting ook geldt indien aan de inhoudingsplichtige een factuur is uitgereikt waarop de BTW naar de inhoudingsplichtige is verlegd.

In het kader van de opgaaf UBD over 2023 heeft de Belastingdienst aangegeven dat ook in situaties waarin de BTW is verlegd de opgaaf UBD moet worden ingediend. Onduidelijk was nog of dit ook voor 2022 alsnog moest worden gedaan, aangezien de deadline voor die opgaaf lag op 31 januari 2023.

Uit het overleg met de Belastingdienst, dat heeft plaatsgevonden op op 4 maart 2023, blijkt dat de Belastingdienst voor BTW-verlegd-situaties niet afziet van de opgaaf UBD over 2022. Inhoudingsplichtigen moeten die opgaaf daarom alsnog doen. Het SRA adviseert om in contact te treden met de Belastingdienst voor het maken van maatwerkafspraken. Dat kan via het e-mailadres gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl of via de BelastingTelefoon (0800-0543).

Het SRA benadrukt dat de Belastingdienst geen toezegging heeft gedaan dat geen sancties worden opgelegd aan inhoudingsplichtigen die de opgaaf UBD over 2022 niet hebben gedaan.

Voor het indienen van de opgaaf UBD 2023 verleent de Belastingdienst geen massaal uitstel. Inhoudingsplichtigen die deze opgaaf nog niet hebben gedaan, bijvoorbeeld voor BTW-verlegd-situaties, doen er verstandig aan om snel actie te ondernemen.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.