Zet de juiste gegevens van je hypotheek in je aangifte

Gepubliceerd op: 7 oktober 2020

Als je de rente op een lening voor je eigen woning in je aangifte inkomstenbelasting wilt aftrekken, moet de lening aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast moet je op tijd de juiste gegevens verstrekken aan de Belastingdienst.

Administratieplichtige

Wanneer je het geldt leent van een zogeheten “administratieplichtige”, moet de geldlener de relevante gegevens aan de Belastingdienst verstrekken. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens om te controleren of je hebt voldaan aan de aflossingseis. Deze eis geldt voor vanaf 1 januari 2013 aangegane eigen woningleningen.

Alle professionele financiële instellingen zijn administratieplichtig. Als je van een dergelijke instelling leent, vind je de informatie over je lening in het algemeen reeds onder de door de Belastingdienst vooraf in je aangifte ingevulde gegevens.

Andere geldlener

Wanneer je leent van een familielid of je eigen BV, is de geldlener niet administratieplichtig. Je moet dan zelf op tijd de juiste informatie verstrekken aan de Belastingdienst. Dat doe je door deze gegevens te verwerken in je aangifte inkomstenbelasting.

Onlangs besliste Hof Arnhem-Leeuwarden dat op tijd betekent dat je de gegevens uiterlijk moet hebben vertrekt op het moment waarop de definitieve aanslag onherroepelijk wordt. Een aanslag is onherroepelijk wanneer de bezwaartermijn ongebruikt is verlopen.

Ambtshalve vermindering

De zaak betreft iemand die in 2014 een eigen woning heeft gekocht. Die aanschaf is gefinancierd met twee leningen: van de ABN Amro en van haar vader. In de aangifte inkomstenbelasting 2016 vermeldt deze mevrouw wel de lening van de ABN Amro, maar niet van haar vader.

De Belastingdienst regelt de aanslag voor 2016 overeenkomstig de aangifte. Wanneer mevrouw er achter komt dat ze de rente op de lening van haar vader niet heeft afgetrokken, verzoekt zij de Belastingdienst om ambtshalve vermindering van deze aanslag.

De Belastingdienst komt niet aan dit verzoek tegemoet, met als onderbouwing dat de gegevens voor de lening te laat zijn verstrekt. Het Hof bevestigt dit. De gegevens van de lening hadden uiterlijk op de laatste dag van de bezwaartermijn aan de Belastingdienst moeten worden verstrekt. Het tijdig voldoen aan de informatieverplichting is een voorwaarde voor de aftrek van de rente. Die aftrek heeft de Belastingdienst dan ook terecht geweigerd.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.