Woningwaardegrens naar € 440.000

Gepubliceerd op: 20 december 2022

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de woningwaardegrens verhoogd van € 400.000 naar € 440.000 (en per 1 januari 2024 naar € 510.000).

Woningwaardegrens

De woningwaardegrens is van belang voor de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Die vrijstelling mag worden toegepast door:

  • de verkrijger van een woning;
  • die 18 jaar, maar nog geen 35 jaar oud is en;
  • de vrijstelling nog niet eerder heeft toegepast en;
  • de verkregen woning als hoofdverblijf gaat gebruiken en;
  • de totale waarde van de woning, inclusief de aanhorigheden, niet hoger is dan de woningwaardegrens.

Koperskorting

In de praktijk komt het voor dat bij de verkoop van een bouwterrein of een nieuwbouwwoning een korting wordt verleend op de marktwaarde van de woning. De woningwaardegrens mag worden getoetst nadat deze korting is afgetrokken van de marktwaarde. Maar dit wijzigt met ingang van 1 januari 2023: voor de woningwaardegrens moet de marktwaarde vóór aftrek van de koperskorting in aanmerking worden genomen. Dit is geregeld in een gewijzigd besluit.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.