Woning in aanbouw

Gepubliceerd op: 3 oktober 2014

De rente die drukt op de financiering van een eigen woning mag voor de inkomstenbelasting worden afgetrokken van het inkomen. Dat mag ook al als de woning leeg staat of nog in aanbouw is. De te bouwen woning moet dan uitsluitend bestemd zijn om er in het kalenderjaar van aftrek of de daaropvolgende twee jaren in te gaan wonen.

De Hoge Raad oordeelde onlangs dat een door brand onbewoonbaar geraakte woning, die was gesloopt, geen woning in aanbouw was. De Hoge Raad overwoog dat geen bouwwerkzaamheden waren gestart en dat ook geen concrete stappen waren gezet waaruit de redelijke verwachting viel aan te nemen dat de bouwwerkzaamheden op afzienbare termijn zouden beginnen. De woning kwalificeerde daardoor niet als eigen woning en de betaalde (hypotheek)rente mocht niet worden afgetrokken.

In een andere zaak werd in 2002 een perceel grond met boerderij gekocht. Pas in 2008 vingen de feitelijke bouwwerkzaamheden aan. Volgens het spraakgebruik, aldus de Hoge Raad, is pas sprake van een woning in aanbouw, bij aanvang van de bouw. Het begrip woning in aanbouw omvat niet mede onbebouwde grond, zodra de intentie bestaat om op die grond in de toekomst een woning te bouwen. Dat geldt ook wanneer op de grond een bouwwerk aanwezig is, dat belastingplichtige wil slopen om er vervolgens een woning op te bouwen.

De aankoop van bouwgrond, met de bedoeling om te gaan bouwen, kwalificeert op grond van de wetsgeschiedenis wel voor aftrek van eigen woningrente.

(Hoge Raad 3-10-2014, nr. 13/00711 en 13/02761)

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.