WKR 2016: na de zomer(vakantie) even optimaliseren

Gepubliceerd op: 6 september 2016

WKR personeelsfeest VWGNijhof

Zo net na de zomer(vakantie), met nog 1/3e van het jaar voor de boeg is een mooi moment om te (laten) beoordelen of de vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers voor 2016 verlopen zoals u dat heeft gepland. Misschien biedt de WKR u nog de ruimte om uw werknemers een mooi belastingvrij extraatje toe te schuiven.

Werkkostenregeling (WKR)

De ruggengraat van de WKR is het werkkostenforfait. Tot 1,2% van de loonsom mag elke werkgever belastingvrij vergoedingen geven en verstrekkingen doen aan zijn werknemers. Over het bedrag waarmee het totaal van deze vergoedingen en verstrekkingen het werkkostenforfait overschrijdt, is de werkgever 80% loonbelasting verschuldigd in de vorm van eindheffing. Eindheffing betekent dat de belasting volledig ten laste van de werkgever komt. De werknemers merken daar niets van.

De werkgever mag kiezen of hij een vergoeding of verstrekking tot het WKR-forfait rekent. Doet hij dat niet, dan moet hij er loonheffingen over berekenen, die hij moet inhouden op het reguliere salaris van de betreffende werknemer.
Een vergoeding of verstrekking mag niet tot het WKR-forfait worden gerekend, wanneer deze vergoeding of verstrekking in belangrijke mate (30% of meer) ongebruikelijk is. Daarnaast kunnen het privégebruik van een auto, een dienstwoning (uitgezonderd beveiligingsmaatregelen), wapens/munitie, gevaarlijke dieren en geldboeten nooit in het werkkostenforfait worden ondergebracht.

Niet alle vergoedingen en verstrekkingen hoeven volledig tot het werkkostenforfait te worden gerekend, doordat vergoedingen en verstrekkingen:

  • zijn vrijgesteld (gerichte vrijstellingen);
  • op nihil worden gewaardeerd;
  • forfaitair worden gewaardeerd.

Optimaliseren

Optimaliseren van de WKR houdt uiteraard in dat u bekijkt hoeveel van het werkkostenforfait in de eerste 9 maanden van 2016 al is benut en dit doortrekt naar het einde van het jaar. Dan zal blijken of de ruimte wordt gevuld. Als dat niet het geval is, is een belastingvrij extraatje voor de werknemers mogelijk.

Optimaliseren kan ook inhouden dat u onderzoekt of u door een andere wijze van vergoeden of verstrekken minder posten in het werkkostenforfait terecht kunt laten komen. Het gaat daarbij om het benutten van de gerichte vrijstellingen, nihil- en forfaitaire waarderingen.

VWGNijhof helpt u graag bij het fiscaal optimaliseren van de vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers.

Toekomst van de WKR

Er verschijnen al geruchten dat de WKR wellicht grondig op de schop gaat of wellicht zelfs helemaal verdwijnt. Deze geruchten lijken gebaseerd op suggesties die zijn gedaan naar aanleiding van de vraag vanuit de overheid naar mogelijkheden om de belastingwetgeving te vereenvoudigen. Of de werkkostenregeling wordt aangepast, zal blijken uit de belastingenplannen 2017, die op Prinsjesdag openbaar worden gemaakt.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.