WKR 2015 aangenomen

Gepubliceerd op: 16 november 2014

20141114_fiets voor WKR update_VWGNijhof

De Tweede Kamer heeft op donderdagavond 13 november het wetsvoorstel Belastingplan 2015 aangenomen, met daarin onder andere de wijzigingen in de werkkostenregeling (WKR). Alvorens het wetsvoorstel kracht van wet krijgt door publicatie in de Staatscourant, moet het uiteraard ook door de Eerste Kamer worden aanvaard, maar, calamiteiten daargelaten, mag daar geen probleem worden verwacht.

Dat betekent dat alle inhoudingsplichtigen vanaf 1 januari 2015 de werkkostenregeling moeten toepassen. De sinds 1 januari 2011 van kracht zijnde overgangsregeling is dan beëindigd. Ondernemers die hulp nodig hebben bij de invoering van hun WKR zijn bij VWGNijhof uiteraard aan het juiste adres voor een korte WKR-check of een uitgebreid individueel advies.

Grote wijzigingen zijn er op het laatste moment niet meer aangebracht. Wel aangenomen is het amendement van de Kamerleden Dijkgraaf en Koolmees op grond waarvan de concernregeling ook geldt voor stichtingen. Voorwaarde is dat de stichtingen voldoen aan criteria die waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met de criteria die gelden voor het vormen van een fiscale eenheid voor de BTW (de concrete invulling volgt nog in een uitvoeringsregeling).

Geen van de amendementen om de bekende fietsplannen buiten de vrije ruimte te houden heeft de parlementaire eindstreep gehaald. De fiets van de zaak blijft mogelijk, maar kan alleen belastingvrij binnen de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom of met een renteloze personeelslening, die wordt afgelost uit een belastingvrije kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer.

Ook voor andere verstrekkingen, die nog onderwerp van gesprek waren, is geen tegemoetkoming meer gerealiseerd. Dit betreft zaken als de door de werkgever verstrekte externe parkeerplek, de bedrijfsfeestjes en (bedrijfs)fitness buiten de werkplek. Ook voor de belastingvrije verstrekking van die zaken is de werkgever in de WKR aangewezen op de vrije ruimte.

Andere artikelen