Winkel ANBI is BTW-plichtig

Gepubliceerd op: 28 februari 2019

De omstandigheid dat de met activiteiten vergaarde gelden worden gebruikt voor het goede doel, betekent niet dat geen sprake is van BTW-plicht.

ANBI

Bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant is de zaak aan de orde van een vereniging, die een stichting opricht. De stichting exploiteert een winkel in tweedehands goederen.

Zowel de stichting als de vereniging richten zich op de armoedebestrijding. In verband daarmee zijn ze door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (een het Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent onder andere dat giften aan de stichting en vereniging aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en niet worden belast met schenkbelasting.

Maar voor de BTW is niet van belang dat het ANBI-regime van toepassing is.

BTW-plicht

De rechtbank beslist dat de stichting BTW moet afdragen over de met de winkel behaalde omzet. Daar doet niet aan af de omstandigheid dat de volledige opbrengst uit de winkelexploitatie wordt gebruikt voor het goede doel: de armoedebestrijding.

De exploitatie van de winkel is immers een economische activiteit. De in de winkel gehanteerde prijzen zijn weliswaar laag, maar bedragen meer dan een symbolische vergoeding. En de vergoedingen staan in rechtstreeks verband met de levering van de goederen. De kopers willen immers betalen om over de goederen te kunnen beschikken. Ze betalen niet uit vrijgevigheid. Het rechtstreekse verband tussen de levering van de goederen en de ontvangen vergoeding blijkt ook uit het ondernemersplan van de stichting. Daar staat in dat de goederen worden verkocht om opbrengsten te genereren. Daarnaast zoek de stichting de publiciteit en wordt reclame gemaakt op de website.

De stichting kan ook niet de zogeheten margeregeling toepassen. Zij verhandelt weliswaar gebruikte goederen, maar doordat de inkoopprijs nihil bedraagt, moet over de volledige omzet BTW worden afgedragen.

Fondsenwerving

Het komt veel voor dat stichtingen en verenigingen, met het oog op het te vergaren van gelden voor de financiering van hun activiteiten, goederen en diensten verkopen. Deze fondsenwerving vindt dan in het algemeen plaats in het economisch verkeer en kan daardoor heffing van BTW tot gevolg hebben. Er is een fondsenwervingsvrijstelling, maar die geldt uitsluitend voor specifiek aangewezen hoofdactiviteiten. Je kunt er over lezen in onze notitie Belastingplicht van stichting en vereniging.

Daarnaast bestaat er een goedkeuring voor een verlaging van het bedrag waarover de BTW moet worden afgedragen. Dat betreft de situatie waarin de prijs voor een goed of dienst een giftelement bevat. Je moet deze goedkeuring vooraf afstemmen met de Belastingdienst.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.