Wijzigingen loonbelasting 2023

Gepubliceerd op: 15 november 2022

In Uitgave 1 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 somt de Belastingdienst de wijzigingen voor 2023 in de loonbelasting op.

Hogere onbelaste vergoedingen

De forfaitaire bedragen van twee gerichte vrijstellingen worden verhoogd. Dit betreft enerzijds de onbelaste kilometervergoeding, die van € 0,19 per kilometer wordt verhoogd naar € 0,21. Anderzijds gaat ook de onbelaste thuiswerkvergoeding omhoog en wel van € 2,00 per thuiswerkdag naar € 2,15.

Ook de vrije ruimte voor de werkkostenregeling wordt voor 2023 verhoogd. Voor de loonsom tot € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 3% (in plaats van 1,7%). De vrije ruimte voor de loonsom boven € 400.000 wordt niet verhoogd: 1,18%.

(Kwijtschelding) personeelsleningen

De Nieuwsbrief meldt dat bij de behandeling van het Belastingplan 2023 de volgende vragen aan de orde zijn geweest.

  • Kan de werkgever de (verhoogde) vrije ruimte van 2023 gebruiken voor het rentevoordeel dat de werknemer heeft bij een renteloze lening van de werkgever?
  • Kan de werkgever voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de lening ook gebruik maken van de (verhoogde) vrije ruimte?

Het antwoord op beide vragen luidt: JA, dat kan! Het rentevoordeel of de kwijtschelding wordt genoten op het moment duidelijk is dat de werknemer het bedrag niet hoeft te betalen.

Het rentevoordeel op een personeelslening wordt op nihil gewaardeerd, maar deze waarderingsregel geldt alleen wanneer de werknemer met de lening een (elektrische) fiets of elektrische scooter heeft aangeschaft.

30%-regeling

In de 30%-regeling wijzigen de volgende twee zaken.

  • Vanaf 2023 moet jaarlijks in het eerste loontijdvak worden gekozen tussen het vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten en de 30%-regeling.
  • Vanaf 2024 geldt voor de 30%-regeling een maximumbedrag dat gericht vrijgesteld kan worden vergoed (aftopping). Dit maximum is gelijk aan 30% van de WNT-norm (voor 2022 zou dat neerkomen: 30% * € 216.000 = € 64.800). Voor werknemers voor wie de 30%-regeling in het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast, geldt de aftopping pas met ingang van 2026.

Herstel anoniementarief

De inhouding van loonheffingen van werknemers die hun naam, adres of BSN niet juist of onvolledig hebben doorgegeven, moet plaatsvinden met het anoniementarief van 52%. Met ingang van 2023 mag dat worden hersteld, voor het verleden, nadat van de werknemer de juiste en volledige gegevens zijn ontvangen. Maar dit herstel mag alleen plaatsvinden voor het lopende jaar.

Andere artikelen