Wie krijgt de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering?

Gepubliceerd op: 16 augustus 2022

Aan wie moet de verzekeraar de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering overmaken? Deze vraag staat centraal in een zaak waarin het Kifid uitspraak heeft gedaan.

Overlijdensricioverzekering

Een overlijdensricicoverzekering voorziet in de uitkering van een kapitaal indien het verzekerde lijf overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Wie recht heeft op de uitkering uit de verzekering, de begunstigden, moet uiteraard blijken uit de verzekeringspolis. Die wijst in de door het Kifid beoordeelde casus, zoals wel vaker, de erfgenamen van de verzekeringnemer aan als de begunstigden.

Testament

Aangezien de verzekeringnemer een testament heeft gemaakt, moet daar uit blijken wie zijn erfgenamen zijn. Dat zijn, hetgeen blijkt uit een door een notaris opgemaakte verklaring van erfrecht, zijn echtgenote en zijn 2 kinderen. Toch vraagt de echtgenote de verzekeraar om de hele uitkering aan haar uit te betalen.

Het testament bevat een zogeheten tweetrapsmaking. Die houdt in dat (1) de echtgenote de hele nalatenschap erft onder de ontbindende voorwaarde van (onder andere) haar overlijden en (2) de kinderen erven onder de opschortende voorwaarde van het overlijden van hun moeder. Het Kifid beslist dat, zo lang geen van de ontbindende voorwaarden is vervuld, de echtgenote de enige erfgenaam is en de gehele verzekeringsuitkering aan haar moet worden uitbetaald.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.