Wie heeft in de auto van de zaak gereden?

Gepubliceerd op: 20 december 2019

Wie betaalt de loonbelasting wanneer niet duidelijk is welke werknemers in de auto’s van de zaak hebben gereden? Het antwoord op deze vraag is simpel: de werkgever.

Eindheffing

De werkgever heeft dan bij de inhouding van loonbelasting op het loon van de werknemers geen rekening gehouden met de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak. De Belastingdienst heft die belasting vervolgens na van de werkgever. En daarbij wordt de systematiek van eindheffing gehanteerd. Dit houdt in dat de werkgever opdraait voor de alsnog verschuldigde loonbelasting. De loonbelasting wordt berekend op basis het gebruteerde tarief, dat voor 2019 maximaal 107,2% bedraagt.

Bewijs

De bewijslast rond de auto van de zaak rust in eerste instantie op de Belastingdienst. Die moet aannemelijk maken dat auto’s mede voor privégebruik aan werknemers ter beschikking staan. Wanneer de Belastingdienst in deze bewijslast is geslaagd, mag de werkgever bewijzen dat met de auto’s in een kalenderjaar minder dan 500 privékilometers zijn gereden.

Auto mee naar huis

Bij Rechtbank Den Haag speelde een zaak van een aannemersbedrijf dat toestaat dat haar werknemers de bestelauto’s van de zaak na het werk mee naar huis nemen. Volgens de rechtbank oefent de werknemer dan voor kortere of langere tijd de beschikkingsmacht over de auto uit. Daarmee heeft de Belastingdienst voldoende aannemelijk gemaakt dat de auto’s aan de werknemers ter beschikking zijn gesteld.

De betreffende werknemers hebben immers de mogelijkheid om de auto’s voor en na werktijd te gebruiken. Uiteraard is er geen sluitende kilometeradministratie waaruit blijkt dat minder dan 500 privékilometers met de bestelauto’s zijn gereden.

Niet gebleken is dat de werkgever een verbod op privégebruik van de auto’s heeft opgelegd. Ook niet dat controle of toezicht werd uitgeoefend op het (privé)gebruik van de auto’s. De aannemer probeerde met foto’s aan te tonen dat de bestelauto’s uitsluitend geschikt zijn voor het vervoeren van goederen (doordat met vervuilde grond werd gewerkt). Maar de Rechtbank acht dat niet voldoende bewezen.

Aangezien uit de door de aannemer aangedragen gegevens niet op individueel niveau kan worden herleid welke auto aan welke werknemer ter beschikking heeft gestaan, wordt de loonbelasting terecht bij de aannemer nageheven. In dezelfde procedure wordt geconcludeerd dat ook de naheffingsaanslagen in verband met de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto’s terecht zijn opgelegd.

 

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.