Wie erft uw buitenlandse vermogen?

Gepubliceerd op: 9 september 2015

20150909_buitenlands_vermogen_erven_VWGNijhof

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van kracht geworden. Hierdoor kan de vererving en afwikkeling van een grensoverschrijdende nalatenschap binnen bijna alle EU-landen (uitgezonderd Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) een stuk eenvoudiger en minder kostbaar worden. Goed nieuws voor Nederlanders met een (tweede) huis elders in Europa. Dankzij de verordening kan het huis vererven via Nederland erfrecht.

Tot nu toe had de erfgenaam nog te maken met allerlei ingewikkelde regels en tijdrovende procedures in de verschillende Europese landen. Ieder land kent immers zijn eigen regels van erfrecht. Een testament uit het ene land was niet zomaar geldig in een ander land. Hierdoor was bij overlijden niet altijd duidelijk welk erfrecht van toepassing was.

Met de invoering van de Europese Erfrechtverordening geldt één erfrecht bij de afwikkeling van een grensoverschrijdende nalatenschap, ongeacht waar de goederen van de nalatenschap zich bevinden. Op grond van de verordening geldt als hoofdregel dat op een nalatenschap het erfrecht van het land van toepassing is waar de erflater op het moment van overlijden zijn gewone verblijfplaats heeft. Voorts biedt de verordening de mogelijkheid om bij testament een rechtskeuze te maken voor het recht van het land waarvan u de nationaliteit bezit. Voor de Nederlander die een (tweede) woning in Frankrijk bezit bestaat dus de mogelijkheid om te kiezen voor het Nederlandse recht.

Nieuw is ook dat een erfgenaam een zogeheten Europese Erfrechtverklaring van de notaris kan krijgen. Daarmee kan bijvoorbeeld een Nederlander in een andere lidstaat aantonen dat hij erfgenaam is. Hij hoeft dan geen aanvullende (administratieve) handelingen te verrichten of een gerechtelijke procedure te doorlopen om zijn rechten als erfgenaam uit te oefenen. Met de Europese Erfrechtverklaring kan uw erfgenaam niet alleen het tegoed van uw Nederlandse bankrekening verkrijgen, maar ook eventuele tegoeden op rekeningen in een ander EU-land.

U heeft met buitenlands erfrecht niet te maken als u een rechtskeuze opneemt in uw testament! Door het maken van een rechtskeuze kunt u kiezen voor het erfrecht dat het beste bij uw persoonlijke situatie past.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of vraagt u zich af wat de verordening voor u betekent? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon bij VWG.

Andere artikelen