Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis

Gepubliceerd op: 16 mei 2024

Tijdens de coronapandemie bleek de regeling Werktijdverkorting niet bestand tegen de grote hoeveelheid aanvragen. Daarom werd de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Met het Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc) wordt een nieuwe regeling voorgesteld. Dit wetsvoorstel is ter internetconsultatie gelegd.

Keuze

Op grond van de Wpc kunnen werkgevers in een crisissituatie kiezen voor:

  • herplaatsing van werknemers;
  • verminderde loondoorbetaling, met loonsubsidie;
  • een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Herplaatsing houdt in dat de werkgever eenzijdig de werkzaamheden van werknemers wijzigt, door de werknemers in andere functies te laten werken. Op die manier kunnen werknemers zoveel als mogelijk blijven doorwerken. Werkgevers die voor herplaatsing kiezen, moeten het loon van hun werknemers voor 100% doorbetalen.

Verminderde loonbetaling houdt in dat de werkgever aan werknemers 10% minder loon betaalt over de uren die door de crisis niet kunnen worden gewerkt. De werkgever kan dan bij het UWV een loonsubsidie aanvragen die 65% van de loonkosten over de niet-gewerkte uren dekt.

Crisis

Wat voor de Wpc allemaal onder het begrip crisis valt, wordt uitgebreid beschreven in artikel 2 van het wetsvoorstel. Pas wanneer er in een periode van 2 maanden gemiddeld 20% minder werk is, kan de werkgever één van de hiervoor genoemde keuzes maken. Dit kan dan voor maximaal 6 maanden.

Andere artikelen