Wetsvoorstel excessief lenen niet uitgesteld

Gepubliceerd op: 7 juli 2021

De coronacrisis is geen aanleiding om het wetsvoorstel inzake excessief lenen door de directeur-grootaandeelhouder (dga) uit te stellen. Dat schrijft Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief in een brief aan de Kamer.

Inmiddels is de Kamer toch verzocht om het wetsvoorstel aan te houden. In het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte IV is aangegeven dat de regeling zal worden ingevoerd, met dien verstande dat het drempelbedrag van € 500.000 zal worden opgehoogd naar € 700.000.

Zorgen

De Kamer maakt zich zorgen of de DGA’s, die door de nieuwe wet worden getroffen, privé beschikken over voldoende middelen om de liquiditeitspositie van hun BV(‘s) te waarborgen.

Vijlbrief geeft aan dat er nog geen aangiftegegevens beschikbaar zijn op basis waarvan kan worden ingeschat wat de ontwikkeling is geweest van het aantal DGA’s met schulden aan de eigen BV(‘s).

Mogelijk is een deel van deze schulden al afgelost in 2019. Toen was immers duidelijk dat het aanmerkelijk belangtarief zou stijgen van 25% naar 26,9%. DGA’s hebben op deze tariefverhoging geanticipeerd door dividenden uit te keren, waarmee schulden zijn afgelost.

Tijdens de coronacrisis heeft het Kabinet met diverse steunmaatregelen ingezet op het op peil houden van de liquiditeitspositie van ondernemingen. Als DGA’s in de coronacrisis aan hun BV(‘s) hebben geleend, heeft dat niet tot gevolg dat meer DGA’s door het wetsvoorstel worden getroffen.

Voorbereiding

DGA’s hebben nog voldoende tijd om de maatregelen te nemen, die nodig zijn met het oog op de invoering van de nieuwe regels. Mede door de coronacrisis is de ingang met een jaar uitgesteld. De bedoeling is dat de nieuwe wet op 1 januari 2023 van kracht wordt. De eerste peildatum is dan 31 december 2023.

Het wetsvoorstel treft DGA’s, die (al of niet samen met verbonden personen) meer dan € 500.000 aan schulden aan hun BV(‘s) hebben. De fiscale eigen woningschuld telt daarbij niet mee. Het bedrag van de schulden boven € 500.000 wordt als excessief aangemerkt en als fictief voordeel uit aanmerkelijk belang in box 2 met inkomstenbelasting belast.

Zie ook ons artikel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap ingediend.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.