Wet vaste huurcontracten aangenomen

Gepubliceerd op: 1 december 2023

De Eerste Kamer heeft op 14 november 2023 het initiatiefwetsvoorstel Wet vaste huurcontracten aangenomen. De wetswijziging treedt waarschijnlijk per 1 juli 2024 in werking. Dat is het eerstkomende vaste verandermoment voor wetgeving. De nieuwe regels gelden voor huurovereenkomsten die vanaf dat moment worden aangegaan.

We schreven eerder al over dit wetsvoorstel toen het door de Tweede Kamer was aanvaard. Het gaat om de verhuur van woonruimte. Dat mag op dit moment tijdelijk, ongeacht de doelgroep waartoe de huurder behoort. De tijdelijke huurder geniet dan geen huurbescherming.

De naam van de nieuwe wet zegt het al: er wordt een einde gemaakt aan de mogelijkheid om woonruimte tijdelijk te verhuren. Uiteraard kent de nieuwe wet een aantal uitzonderingen. Tijdelijke verhuur zonder huurbescherming blijft toegestaan als de huurder (deze doelgroepen moeten nog definitief worden aangewezen in een ministerieel besluit):

  • voor studie tijdelijk in Nederland woont;
  • vanwege dringende werkzaamheden of renovatie aan de huidige huurwoning tijdelijk een andere woonruimte nodig heeft;
  • een urgente huisvestingsbehoefte heeft;
  • een laatste-kans-huurovereenkomst of een gecombineerde huur- en begeleidingsovereenkomst aangaat;
  • reeds zijn/haar hoofdverblijf in de woonruimte had vóór het overlijden van de voorheen hurende ouder of voogd;
  • na een relatiebreuk in de buurt van minderjarige kinderen wil blijven wonen;
  • een (ex-)verslaafde huurder is die tijdelijke begeleiding nodig heeft.

Andere artikelen

Fiscus moet beter helpen

De Belastingdienst moet mensen die geen aangifte(en) doen beter helpen. Maar de echte oplossing van het probleem lijkt ergens anders te liggen.