Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Gepubliceerd op: 12 juni 2024

Demissionair Minister Van Gennep heeft het voorstel voor de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie gebracht.

Verplicht

Veel zelfstandigen (ZZP-ers) hebben geen verzekering afgesloten voor wanneer hun inkomen wegvalt doordat ze arbeidsongeschikt zijn geworden. Vaak hebben deze zelfstandigen niet de middelen om de premies te betalen of ze vinden de premies simpelweg te hoog.

Het is de bedoeling dat de BAZ verplicht wordt voor alle zelfstandigen die in hun aangifte inkomstenbelasting winst uit onderneming (wuo) aangeven. De wachttijd voor de uitkering bedraagt één jaar, wat inhoudt dat de zelfstandige pas een uitkering uit de BAZ ontvangt wanneer hij of zij een jaar ziek is geweest.

Betaalbaar maar minimumvoorziening

De uitkering is niet meer dan een minimumvoorziening. De zieke zelfstandige ontvangt, na de wachttijd van één jaar, 70% van de winst vóór arbeidsongeschiktheid, maar maximaal het minimum loon. De uitkering loopt totdat de zelfstandige de AOW-leeftijd heeft bereikt.

De verzekering is wel betaalbaar. De fiscaal aftrekbare premie zal ongeveer 6,5% van de winst gaan bedragen, met een maximum van € 195 per maand (dit maximum is gebaseerd op het minimumloon).

Opt out

De zelfstandig die dit allemaal te karig vindt, mag ervoor kiezen om zelf een (private) arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De uitkering uit die verzekering mag niet lager zijn dan de uitkering uit de BAZ en moet lopen tot de AOW-leeftijd van de zelfstandige. De premie voor de private verzekering moet tenminste gelijk zijn aan de premie die op grond van de BAZ verschuldigd zou zijn.

Er komt overgangsrecht voor bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.