Werkgever reageer op tijd, anders contract voor onbepaalde tijd

Gepubliceerd op: 7 juni 2024

In een recente uitspraak heeft de rechtbank duidelijk gemaakt dat werkgevers tijdig en gemotiveerd moeten reageren op verzoeken van werknemers om hun arbeidsovereenkomst om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd.

Wet Flexibel Werken

De bovengenoemde uitspraak is gebaseerd op de Wet Flexibel Werken. Deze wet biedt werknemers de mogelijkheid om hun werkgever te verzoeken om aanpassing van hun arbeidsvoorwaarden. Deze wet verplicht werkgevers met tien of meer werknemers om binnen een maand schriftelijk en gemotiveerd op het verzoek te reageren. Als een werkgever niet binnen deze termijn reageert, wordt het verzoek van de werknemer automatisch ingewilligd.

Feiten van de zaak

  • Een verkoopmedewerkster vroeg haar werkgever op 20 juni 2023 schriftelijk om haar tijdelijke contract om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd.
  • De werkgever reageerde pas op 7 juli 2023, met de mededeling dat haar contract op 8 augustus 2023, zou eindigen en niet verlengd zou worden (ruim binnen de verplichte reactie termijn van 1 maand zou je zeggen);
  • De werkneemster diende daarop een verzoekschrift in bij de rechtbank om haar arbeidsovereenkomst om te zetten naar onbepaalde tijd.

Uitspraak

  • De rechtbank oordeelde dat de werkgever toch niet tijdig en niet gemotiveerd had gereageerd op het verzoek van de werkneemster, zoals vereist volgens de Wet Flexibel Werken.
  • Hoewel de werkgever binnen een maand had gereageerd, voldeed de reactie niet aan de wettelijke eisen. De mededeling van de werkgever dat het contract zou eindigen, verwees niet naar het verzoek van de werkneemster om een contract voor onbepaalde tijd en bevatte geen gemotiveerde afwijzing.
  • De werkgever had schriftelijk en gemotiveerd op het verzoek moeten reageren. Omdat dit niet gebeurde, werd het verzoek van de werkneemster automatisch ingewilligd.
  • De arbeidsovereenkomst werd daarom van rechtswege omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

Werkgever komt goed weg

Omdat de werkneemster pas in november 2023 actie ondernam, was haar verzoek te laat ingediend bij de rechter. Volgens de wet had zij namelijk binnen twee maanden na het ontslag een verzoek bij de rechter moeten indienen. Het contract kon daardoor niet meer worden teruggedraaid. Had de werkneemster voor 8 oktober 2023 een verzoekschrift ingediend bij de rechter dan had zij wel een contract voor onbepaalde tijd gehad.

Belangrijkste Lessen

  • Werkgevers moeten tijdig (binnen 1 maand na het verzoek) en gemotiveerd reageren op verzoeken van werknemers.
  • Het niet reageren binnen de gestelde termijn betekent automatisch goedkeuring van het verzoek.

Andere artikelen