Werkgever bepaalt contractverlening ook bij toezeggingen

Gepubliceerd op: 4 augustus 2023

Zoals bekend mag een werkgever in totaal 3 arbeidscontracten aanbieden voor bepaalde tijd voor een gezamenlijke periode van maximaal 3 jaar. Na voorgaande moet je als werkgever een keuze maken om ofwel een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan ofwel afscheid te nemen van de werknemer.

Wat nou als je toegezegd hebt dat de werknemer bij goed functioneren een contract voor onbepaalde tijd krijgt maar je als werkgever je toch bedenkt? Kan de werknemer dan toch een contract voor onbepaalde tijd opeisen?

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag zich gebogen over deze vraag. De werkgever had in deze zaak uiteindelijk het contract niet verlengd voor onbepaalde tijd maar een aanbod gedaan om het contract toch nog een keer voor bepaalde tijd te verlengen. De werknemer in deze zaak stelde zich op het standpunt dat zij goed had gefunctioneerd en ook uit de gevoerde functioneringsgesprekken niet anders was gebleken. Zij eiste derhalve een contract voor onbepaalde tijd. De werkgever had haar dit immers toegezegd bij goed functioneren. Bovendien had de werknemer gesprekken opgenomen tussen haar en de werkgever waaruit afgeleid kon worden dat zij goed functioneerde.

Uiteindelijk heeft het Gerechtshof geconcludeerd dat ondanks dat de werkgever tevreden was over het functioneren en de werknemer een nieuw verbeterd contract voor bepaalde had aangeboden, uit diverse stukken in voldoende mate kon worden opgemaakt dat er bij de werkgever toch twijfels bestonden over het goede functioneren en het de werkgever toch vrij stond om geen contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Belangrijke les uit deze zaak is dat je als werkgever beter geen toezeggingen kunt doen. Het begrip “goed” functioneren kan ruim geïnterpreteerd worden en dus leiden tot een rechtszaak. Als je dan toch een toezegging wilt doen maak dan heldere afspraken met objectief vast te stellen doelen.

Andere artikelen