Welke info hebben we nodig voor je aangifte IB 2023

Gepubliceerd op: 8 februari 2024

Vanaf 1 maart 2024 kunnen we aangiften IB 2023 indienen bij de Belastingdienst. Welke informatie is nodig om die aangifte te kunnen samenstellen?

Het voor de hand liggende antwoord op deze vraag is: dat ligt eraan. We behandelen hierna een aantal items. In ons artikel Aangifte inkomstenbelasting 2023 lees je de belangrijkste aandachtspunten voor de aangifte.

Wij bewaren je gegevens in ons digitale dossier. Het meest efficiënt is daarom dat we jou gegevens in digitale vorm ontvangen. Maar als dat voor jou niet handig is, zetten we jouw papieren informatie uiteraard graag om naar digitaal.

Vooraf ingevulde aangifte (VIA)

Veel informatie staat al in de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Als je ons daarvoor hebt gemachtigd, kunnen wij die gegevens digitaal ophalen bij de Belastingdienst. Maar het is uiteraard wel verstandig om te checken of de gegevens in de VIA kloppen. Daarom ontvangen we van jou graag alle relevante informatie.

Persoonlijke situatie

Veranderingen in je persoonlijke situatie hebben vaak gevolgen voor je aangifte inkomstenbelasting (en mogelijk ook voor toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen). Laat het ons dan ook weten wanneer je in 2023 bent getrouwd, geregistreerd partner bent geworden, bent gaan samenwonen, een kind hebt gekregen, etc.

Box 1 (werk en woning)

Voor de meeste mensen bestaat hun inkomen in box 1 uit loon/uitkeringen en de eigen woning. Van loon/uitkeringen ontvang je van je werkgever(s)/uitkeringsinstantie(s) jaaropgaven. Met betrekking tot je woning hebben we de WOZ-waarde nodig (maar die is meestal te vinden in het WOZ-waardeloket) en de jaaroverzichten van de leningen die je voor de woning hebt afgesloten. Als je een woning hebt aan- en of verkocht, hebben we meer informatie nodig.

Wanneer je winst uit onderneming (wuo) of resultaat uit overige werkzaamheden (row) geniet, kun je het beste even contact met ons opnemen om af te stemmen welke informatie we nodig hebben. Dit betreft dan niet alleen je inkomsten, maar ook de aftrekbare kosten.

De VIA zal in 2023 de gegevens bevatten, die de Belastingdienst heeft ontvangen van platforms (zie ook ons artikel Handel of hobby), alsmede gegevens ontleend aan de opgaven UBD (zie ook ons artikel Uitbetaalde bedragen aan derden).

Box 2 (aanmerkelijk belang)

Dit betreft meestal de inkomsten uit de “eigen” BV(‘s). De voor box 2 benodigde informatie blijkt meestal uit de jaarrekening van de BV.

Box 3 (sparen en beleggen)

Voor box 3 is van belang de samenstelling en waarde van je vermogen op 1 januari 2023. Maar wij ontvangen, om een volledig beeld te vormen van de fiscale positie, graag ook de samenstelling van de waarde van je vermogen op 31 december 2023. In de meeste gevallen is die informatie al door financiële instellingen voor je verzameld in financiële jaaroverzichten.

Behoort tot je vermogen ander vastgoed dan je eigen woning, dan moeten we daarvan de waarde bepalen. Voor woningen is dat de WOZ-waarde. Ander vastgoed wordt op de waarde in het economisch verkeer gewaardeerd. Bij verhuurde woningen is de kale huur van belang voor de bepaling van de leegwaarderatio.

Aftrekposten

Afgezien van de kosten die mogelijk bij wuo en row (zie box 1) in aftrek kunnen worden gebracht, zijn aftrekbaar: 1. uitgaven voor inkomensvoorzieningen en 2. persoonsgebonden aftrekposten.

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen zijn premies/inleg voor lijfrenten. De verzekeraar of bank verstrekt meestal een jaaroverzicht waaruit blijkt hoeveel premie/inleg in 2023 is betaald. De ruimte voor aftrek van dergelijke premies/inleg is in 2023 fors verruimd. Daarover lees je in ons artikel Meer ruimte om te sparen voor de oude dag.

Persoonsgebonden aftrekposten zijn: uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (alimentatie), specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten en aftrekbare giften. Elk van deze aftrekposten kent zijn eigen voorwaarden. De aftrek moet worden onderbouwd met relevante bewijsstukken.

Deadline

Je aangifte inkomstenbelasting moet vóór 1 mei 2024 door de Belastingdienst zijn ontvangen, maar je kunt eenvoudig uitstel krijgen tot 1 september 2024. Als je de aangifte door ons kantoor laat verzorgen, vragen we uitstel op grond van de beconregeling. Je aangifte moet dan uiterlijk 30 april 2025 bij de Belastingdienst liggen.

Let bij het vragen van uitstel op het addertje onder het gras: als je belasting bijbetaalt, rekent de Belastingdienst met ingang van 1 juli 2024 belastingrente tegen een tarief van maar liefst 7,5%. Wanneer je recht hebt op een teruggaaf, ontvang je daar (helaas) geen belastingrente over.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.