Welk adres moet op de BTW-factuur?

Gepubliceerd op: 14 juli 2017

De factuur een belangrijk onderdeel van de voorwaarden voor aftrek de aan een onderneming in rekening gebrachte BTW (de voorbelasting). Recent besliste het Europese Hof van Justitie (HvJ) dat de aftrek van BTW niet enkel mag worden geweigerd op grond van formele gebreken aan de factuur. Wij beschreven deze arresten in ons artikel Ondanks gebrekkige BTW-factuur toch aftrek.

Adres

Eén van de voorwaarden waar de BTW-factuur aan moet voldoen, is dat het adres van de presterende en de afnemende ondernemer moet worden vermeld. De Nederlandse fiscus is van mening dat het adres de plaats is waar de ondernemer feitelijk woont of is gevestigd. Bij vermelding van alleen de postbus is geen sprake van een correcte BTW-factuur. Dit standpunt wordt verwoord in het besluit over administratieve en factureringseisen.

Ook de Duitse fiscus huldigt dit standpunt. De weigering van de aftrek van BTW omdat de leverancier op de factuur alleen zijn postbus heeft vermeld, is aangevochten. Inmiddels heeft de Advocaat-Generaal (AG) bij het HvJ geconcludeerd dat aftrek van BTW niet kan worden geweigerd wanneer de BTW-factuur alleen de postbus van de leverancier vermeldt.

Deze conclusie van de AG lijkt ons aan te sluiten bij de eerdere uitspraken van het HvJ. Maar de rechter heeft uiteraard het laatste woord.

Materiële voorwaarden

Essentieel in zowel de beslissingen van het HvJ als de conclusie van de AG is dat vast stond dat werd voldaan aan alle materiële eisen voor de aftrek van BTW. Deze materiële eisen luiden:

  • de goederen en/of diensten moeten door een BTW-ondernemer zijn geleverd en;
  • de afnemer moet kwalificeren als BTW-ondernemer en;
  • de goederen of diensten hebben gebruikt voor eigen met BTW belaste handelingen.

BTW-factuur

Het blijft voor ondernemers zaak om er voor te zorgen dat facturen zo goed mogelijk voldoen aan alle eisen die aan een BTW-factuur worden gesteld. Uit Europese rechtspraak blijkt dat de soep niet altijd zo heet wordt gegeten als die door de Belastingdienst wordt opgediend. Maar het lijkt weinig zinvol om energie te steken in discussies met de Belastingdienst, waar die betrekkelijk eenvoudig kunnen worden voorkomen. Als de nood aan de man komt, is er het vangnet van de Europese rechtspraak

Let naast de inhoud van de BTW-factuur ook goed op de materiële voorwaarden voor aftrek van BTW!

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.