Weer salarisverhoging voor de DGA

Gepubliceerd op: 7 januari 2021

Net als vorig jaar is het salaris van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) per 1 januari 2021 met € 1.000 verhoogd. Tenminste als dat salaris gelijk is aan het normbedrag van de gebruikelijk loonregeling.

Normbedrag

De DGA heeft het voor het zeggen in zijn of haar BV en kan dus zelf bepalen welk salaris hij of zij ontvangt voor het werk dat voor de BV wordt verricht. Onlangs legden we, in ons artikel Salaris of dividend?, uit dat het vaak al snel interessant is om dividend te ontvangen in plaats van salaris.

Maar de fiscale wetgeving bepaalt dat het bruto jaarsalaris van de DGA in 2021 minsten € 47.000 moet bedragen (in 2020 was dit nog € 46.000). Deze regel geldt ook voor de fiscaal partner van de DGA, als die voor de BV werkt.

Hoger of lager

Wanneer de DGA meent dat een voor zijn of haar werkzaamheden gebruikelijk salaris lager is dan het normbedrag, moet hij of zij dat met goede argumenten onderbouwen.

Voor een hoger gebruikelijk salaris rust de bewijslast op de Belastingdienst, maar al de DGA het salaris niet in alle redelijkheid heeft vastgesteld, kan dat wel boetes opleveren. Het aan de DGA uitbetaalde bruto jaarsalaris moet, als dat hoger is dan het normbedrag, namelijk tenminste bedragen:

  • 75% van het salaris in de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het salaris van de meest verdienende werknemer, die geen DGA is, binnen het concern.

Coronacrisis

Met het oog op de coronacrisis is goedgekeurd dat het salaris van de DGA voor 2020 lager werd vastgesteld. Op dit moment is niet duidelijk of deze goedkeuring ook in 2021 zal gelden.

Wel is het mogelijk om de uitbetaling van het salaris aan de DGA (deels) op te schorten tot later in het jaar. Uiterlijk in december moet dan worden bepaald wat het uit te betalen loon moet zijn. Dat loon moet dan (alsnog) in de loonadministratie worden verwerkt.

Het is belangrijk om hier pro-actief naar te kijken. Het terugdraaien van eenmaal in de loonadministratie verwerkt salaris, is namelijk in beginsel niet mogelijk

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.