Webmodule beoordeling arbeidsrelatie

Gepubliceerd op: 1 februari 2021

Op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel staat een pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie.

Even terug in de tijd

En wel naar het jaar 2016. Per 1 mei 2016 werd de verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft met de invoering van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie). Met een overgangstermijn van één jaar. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moesten samen bepalen of hun relatie een arbeidsovereenkomst is, dan wel er sprake is van zelfstandigheid (ZZP-er).

Al gauw bleek dat allemaal niet heel goed te werken en werd de handhaving van de Wet DBA opgeschort. Dat is nog steeds zo, hoewel die teugels inmiddels wel een klein beetje zijn aangehaald.

De webmodule is bedoeld om opdrachtgevers en -nemers een handvat te geven. In de pilot is de uitkomst van de module uiteraard juridisch niet bindend. Het gebruik van de module is ook anoniem. Aan de hand van de pilot wordt bekeken of definitieve invoering van de module zinvol is.

Voor wie?

De pilot van de webmodule is bestemd voor:

  • in Nederland gevestigde opdrachtgevers;
  • die een opdracht uitbesteden aan een in Nederland gevestigde opdrachtnemer.

De pilot van de webmodule is niet voor:

  • opdrachtgevers die optreden als bemiddelaar of tussenpersoon;
  • opdrachtnemers die een rechtspersoon zijn.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.