WBSO: fiscale regeling voor research en development

Gepubliceerd op: 6 april 2017

WBSO speur en ontwikkelingswerk VWGNijhof

Met de WBSO helpt het ministerie van Economische Zaken bedrijven om de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten te verlagen. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek.

Wat is WBSO?

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Via de WBSO kunt u een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die research en development werkzaamheden verrichten.

Voor wie is de WBSO?

De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeksprojecten uitvoeren. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector. Bent u zelfstandig ondernemer en besteedt u in een kalenderjaar tenminste 500 uur aan S&O? Dan komt u in aanmerking voor een vaste aftrek voor de inkomstenbelasting.

Voor wat voor soort projecten kunt u WBSO aanvragen?

  • De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur.
  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Aan welke voorwaarden moet uw project voldoen?

  • Bij een ontwikkelingsproject gaat u zelf iets ontwikkelen dat technisch nieuw is voor uw bedrijf. U loopt hierbij tegen een technisch probleem aan. U zoekt hiervoor een nieuwe oplossing waarvan u het werkingsprincipe wilt aantonen.
  • Bij technisch-wetenschappelijk onderzoek zoekt u een verklaring voor een verschijnsel die niet is te geven op basis van algemeen toegankelijke kennis. Uw onderzoek bevat twee kernelementen: technisch en wetenschappelijk.

Wat is de hoogte van uw fiscale voordeel?

Voor bedrijven (niet voor zelfstandigen) bedraagt de vermindering op de af te dragen loonheffing (de zogenoemde S&O-afdrachtvermindering) 32% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag (voor starters geldt een verhoogd tarief van 40% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag) en 16% van de resterende S&O-grondslag.

De vaste aftrek voor zelfstandigen en startende zelfstandigen bedraagt € 12.522. Voor startende zelfstandigen bedraagt de aanvullende aftrek € 6.264. Een zelfstandige die personeel in dienst heeft, kan zowel in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering van loonheffing voor het personeel, als voor een eigen S&O-aftrek.

Wanneer kan de WBSO worden aangevraagd?

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend, voor een periode van minimaal 3 en maximaal 12 maanden. Een aanvraagperiode mag een kalenderjaar niet overschrijden. Per kalenderjaar mogen er maximaal 3 aanvragen worden ingediend.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Major Q. Major Q is specialist op het gebied van subsidiewerving. Meer informatie over Major Q vind je hier.

MajorQ_logo

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.